GÓC PTKT CỔ PHIẾU TÂM ĐIỂM NGÀY 21.03.2022. TNH – Chờ đợi phá đỉnh

  1. Tín hiệu
  • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh, sức mạnh mức A
  • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng tốt ở mức B
  • Vùng giá cần lưu ý vùng 54 là vùng đỉnh kháng cự

2. Nhận định

  • Là cổ phiếu có nền tảng, triển vọng, tích lũy tốt kèm khối lượng tăng trưởng ở mức tốt
  • Trong con sóng hồi điều chỉnh từ vùng 54 về quanh 40 thấy khối lượng giảm dần, tiết cung. Giá tiệm cận về 0.5 – 0.618 của fibo thoái lui rồi bật lên mạnh kèm khối lượng tăng trưởng cho thấy lực bền vững.
  • Lợi nhuận kỳ vọng: > 15%

3. Khuyến nghị

  • Có thể chờ đơi giá phá đỉnh để mua một phần. Nếu đã mua được ở vùng giá tốt thì có thể tiếp tục giữ thêm đến giá mục tiêu đầu tiên quanh 63 và xa hơn là 77-78 . Lưu ý xem xét phản ứng giá khi về đỉnh.
  • Trong trường hợp giá phá đỉnh giả tạo bẫy giá tăng thì nên xem xét thoát vị thế và cơ cấu lại lệnh.
  • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn để đảm bảo an toàn cho tài khoản.