Góc PTKT cổ phiếu tâm điểm ngày 22.02.2022. Cổ phiếu SSI – bứt phá qua kháng cự

  1. Tín hiệu phân tích
  • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng
  • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng mạnh dần
  • Vùng cản cần lưu ý vùng 48
  • Giá đã đóng được nến trên vùng kháng cự 45.5 trước đó và bật lên kèm khối lượng giao dịch tăng lớn phá qua trend line giảm giá ngắn hạn.  

2. Nhận định

  • Là cổ phiếu có nền tảng, triển vọng dẫn đầu ngành chứng khoán, tích lũy tốt kèm khối lượng lớn.
  • Việc giá đã tăng phá qua đươc cả hai vùng giá kháng cự và trend line giảm giácho thấy sức tăng khỏe, có thể giữ thêm nếu đã mua được ở giá tốt.
  • Lợi nhuận kỳ vọng: 30

3. Khuyến nghị

  • Mua một phần ở mức giá hiện tại. Nếu đã mua được ở vùng giá phá vỡ 48 thì có thể cân nhắc mua bổ sung thêm.
  • Chờ phản ứng giá tiếp theo tại vùng đỉnh, nếu giá tăng kèm khối lượng tăng vượt qua được đỉnh thì có thể giữ đến giá mục tiêu tiếp theo là vùng giá quanh 60-62.