GÓC PTKT CỔ PHIẾU TÂM ĐIỂM NGÀY 22.03.2022. HDG, CRE – Chờ đợi bùng nổ

Cre – Chờ đợi bùng nổ

 1. Tín hiệu

 • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh, có thể chờ đợi khi sức mạnh chuyển sang A để mua vào
 • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng mạnh, tích lũy ở mức A

2. Nhận định

 • Là cổ phiếu có nền tảng, triển vọng của làn sóng bất động sản và tích lũy tốt kèm khối lượng tăng trưởng ở mức B
 • Phần trăm tháng tăng chưa quá cao cho thấy dư địa tăng trưởng còn rất tiềm năng nếu bứt phá được.
 • Lợi nhuận kỳ vọng: > 30%

3. Khuyến nghị

 • Có thể chờ sức mạnh dòng tiền chuyển sang A để mua một phần đồng thời giá phá được kháng cự, đóng nến trên vùng 40. Nếu đã mua được ở vùng giá tốt thì có thể tiếp tục giữ thêm đến giá mục tiêu đầu tiên quanh đỉnh 43.7 và xa hơn là khoảng 52.
 • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn để đảm bảo an toàn cho tài khoản.
 • Cơ cấu lại vị thế nếu giá thủng hỗ trợ

HDG – Tiếp diễn sóng tăng

 1. Tín hiệu
 • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh, sức mạnh mức A
 • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng mạnh, tích lũy ở mức B
 • Vùng giá cần lưu ý vùng đỉnh vừa phá qua 68-69 đồng thời hiện tại là nền hỗ trợ.

2. Nhận định

 • Là cổ phiếu có nền tảng, triển vọng của làn sóng bất động sản và tích lũy tốt kèm khối lượng tăng trưởng ở mức
 • Trong con sóng hồi điều chỉnh từ vùng 67 về quanh 54 khối lượng bán giảm dần, tiết cung. Giá tiệm cận về 0.618 của fibo thoái lui rồi bật lên mạnh kèm khối lượng tăng trưởng cho thấy lực tăng bền vững.
 • Lợi nhuận kỳ vọng: > 10%

3. Khuyến nghị

 • Có thể mua thăm dò một phần ở mức giá hiện tại. Nếu đã mua được ở vùng giá tốt thì có thể tiếp tục giữ thêm đến giá mục tiêu đầu tiên quanh và xa hơn là khoảng 89 .
 • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn để đảm bảo an toàn cho tài khoản.
 • Cơ cấu lại vị thế nếu giá thủng hỗ trợ