Góc PTKT cổ phiếu tâm điểm ngày 23.02.2022. GEX – cổ phiếu tốt của ngành thiết bị điện.

GEX – Chờ đợi phá vỡ mô hình

 1. Tín hiệu phân tích
 1. Tín hiệu phân tích
 • Dòng tiền ở mức khá với khối lượng tăng
 • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng mạnh dần
 • Vùng cản cần lưu ý vùng 41.6

2. Nhận định

 • Là cổ phiếu có nền tảng, triển vọng của ngành bất động sản, tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch ổn định.
 •  Giá đang phản ứng tạo vai phải ép các NĐT phải bán
 • Khi giá bật tăng qua vùng kháng cự đã nêu trên là cơ hội tốt cho việc mua vào.

3. Khuyến nghị

 • Mua một phần ở khi giá đóng nến ở trên kháng cự vùng 42, phá vỡ được mô hình vai – đầu – vai giảm.
 • Chờ phản ứng giá tiếp theo tại vùng đỉnh, nếu giá tăng kèm khối lượng tăng vượt qua được đỉnh thì có thể giữ đến giá mục tiêu tiếp theo là 55 và xa hơn vùng giá quanh 60-62.
 • Quản lý vốn và cân nhắc rủi ro. Tuân thủ điểm cắt lỗ để đảm bảo sự an toàn và tìm kiếm cơ hội khác.