Góc PTKT cổ phiếu tâm điểm ngày 23.02.2022

LHG – Chờ phá đường xu hướng

 1. Tín hiệu phân tích
 • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng
 • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng mạnh dần
 • Vùng cản cần lưu ý vùng 55
 • Giá đang tiến về vùng kháng cự 55 và có phản ứng nến rút râu.

2. Nhận định

 • Là cổ phiếu có nền tảng, triển vọng của ngành, tích lũy tốt kèm khối lượng lớn.
 • Nếu giá phá qua được cả vùng cản đã nêu trên do trend line tạo ra cho thấy sức tăng khỏe, có thể giữ thêm nếu đã mua được ở giá tốt.
 • Lợi nhuận kỳ vọng: > 10%

3. Khuyến nghị

 • Mua một phần khi giá đóng nến vượt qua đc trend line vùng 56.
 • Chờ phản ứng giá tiếp theo tại vùng đỉnh, nếu giá tăng kèm khối lượng tăng vượt qua được đỉnh thì có thể giữ đến giá mục tiêu tiếp theo là vùng giá kì vọng 65 và 75
 • Quản lý vốn và cân nhắc rủi ro. Tuân thủ điểm cắt lỗ để đảm bảo sự an toàn và tìm kiếm cơ hội khác.

NT2 – CHỜ ĐỢI MÔ HÌNH VĐV THẤT BẠI

 1. Tín hiệu phân tích
 • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng
 • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng mạnh dần
 • Vùng cản cần lưu ý vùng 24.5
 • Giá đang phản ứng với vùng kháng cự 24.5 xuất hiện nến đỏ rút chân cuối phiên.

2. Nhận định

 • Là cổ phiếu có nền tảng, triển vọng dẫn đầu ngành chứng khoán, tích lũy tốt kèm khối lượng lớn.
 • Giá đang trong mô hình vai – đầu – vai, trường hợp mô hình vai – đầu – vai giảm thất bại sẽ là cơ hội co việc mua lên
 • Lợi nhuận kỳ vọng: 10-20%

3. Khuyến nghị

 • Chờ mua một khi giá phá qua và đóng nến trên vùng 24,8. Nếu đã mua được ở vùng giá thâp hơn thì có thể cân nhắc mua bổ sung thêm.
 • Chờ phản ứng giá tiếp theo tại vùng đỉnh và chốt bớt một phần lợi nhuận, nếu giá tăng kèm khối lượng tăng vượt qua được đỉnh thì có thể giữ đến giá mục tiêu tiếp theo là vùng giá quanh 30-31.
 • Quản lý vốn và cân nhắc rủi ro. Tuân thủ điểm cắt lỗ để đảm bảo sự an toàn và tìm kiếm cơ hội khác.