GÓC PTKT CỔ PHIẾU TÂM ĐIỂM NGÀY 23.03.2022. VIX, NKG – Giữ được nền hỗ trợ

Cổ phiếu NKG

 1. Tín hiệu
 • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh, sức mạnh mức A.
 • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng mạnh, điểm tăng trưởng chấm ở mức A.
 • Vùng giá cần lưu ý vùng hỗ trợ 44.

2. Nhận định

 • Là cổ phiếu có nền tảng bậc nhất ngành thép và tích lũy tốt kèm khối lượng tăng trưởng ở mức A.
 • Con sóng hồi sau đợt tăng vừa ròi kéo giá về đến hỗ trợ đồng thời trùng với điểm 0.618 của fibonacci thoái lui – một vùng tâm lý rất mạnh cho thấy đà tăng vẫn đang được bảo toàn khá tốt, kèm thêm dòng tiền ổn định cũng là một điều kiện ủng hộ cho việc tăng giá.
 • Lợi nhuận kỳ vọng: khoảng 20%

3. Khuyến nghị

 • Có thể mua thăm dò một phần ở mức giá hiện tại. Nếu đã mua được ở vùng giá tốt thì có thể tiếp tục giữ thêm đến giá mục tiêu đầu tiên quanh đỉnh 57-58 và xa hơn là fibo 1.618 giá 65-66.
 • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn để đảm bảo an toàn cho tài khoản.
 • Cơ cấu lại vị thế trong trường hợp giá không và quay lại giảm phá qua vùng nền hỗ trợ.

Cổ phiếu VIX

 1. Tín hiệu
 • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh, sức mạnh mức B
 • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng mạnh, tích lũy ở mức A
 • Vùng giá cần lưu ý vùng hỗ trợ 22.5

2. Nhận định

 • Là cổ phiếu có nền tảng, triển vọng của ngành chứng khoán và tích lũy tốt kèm khối lượng tăng trưởng ở mức A
 • Việc giá đã tăng bứt phá qua kháng cựu với nến bật tăng mạnh kèm thêm một đợt tích lũy trên nền giá hỗ trợ có thể thấy sức tăng tốt và là một trong những cổ phiếu thể hiện được giá trị tốt nhất trong những phiên giảm điểm vừa qua, có thể giữ thêm nếu đã mua được ở giá tốt và nắm giữ trung hạn.
 • Lợi nhuận kỳ vọng: > 30%

3. Khuyến nghị

 • Có thể mua thăm dò một phần ở mức giá hiện tại. Nếu đã mua được ở vùng giá tốt thì có thể tiếp tục giữ thêm đến giá mục tiêu đầu tiên quanh đỉnh 28.7 và xa hơn là khoảng 31
 • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn để đảm bảo an toàn cho tài khoản.
 • Cơ cấu lại vị thế trong trường hợp giá không và quay lại giảm phá qua vùng nền hỗ trợ.