GÓC PTKT CỔ PHIẾU TÂM ĐIỂM NGÀY 25.02.2022. TDM,TPB… – TÍCH LŨY ĐỂ BỨT PHÁ

TDM – Retest thành công

 1. Tín hiệu phân tích
 • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh, sức mạnh A
 • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng mạnh dần
 • Vùng cản cần lưu ý vùng đỉnh 39

2. Nhận định

 • Giá đã vượt được vùng giá 35 sau đó retest thành công đó và bật lên với cây nến rút chân dài
 • Việc giá đã tăng và retest vùng giá hỗ trợ cho thấy sức tăng khỏe, có thể giữ thêm nếu đã mua được ở giá tốt.
 • Lợi nhuận kỳ vọng: 10-30

3. Khuyến nghị

 • Mua một phần ở mức giá hiện tại. Nếu đã mua được ở vùng giá tốt hơn có thể tiếp tự nắm giữ thêm
 • Chờ phản ứng giá tiếp theo tại vùng đỉnh, khi giá tăng kèm khối lượng tăng vượt qua được đỉnh thì có thể giữ đến giá mục tiêu tiếp theo là vùng giá quanh 42.
 • Quản lý vốn và cân nhắc rủi ro. Tuân thủ điểm cắt lỗ để đảm bảo sự an toàn cho tài khoản.

          TPB – tích lũy để bứt phá

 1. Tín hiệu
 • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh qua các phiên
 • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng mạnh dần
 • Vùng cản cần lưu ý vùng đỉnh 42

2. Nhận định

 • Là cổ phiếu có nền tảng, triển vọng của ngành ngân hàng, tích lũy tốt kèm khối lượng tốt
 • Nếu giá đã tăng và phá được đường xu hướng thì cho thấy sức tăng khỏe, có thể giữ thêm nếu đã mua được ở giá tốt.
 • Lợi nhuận kỳ vọng: 10 – 20%

3. Khuyến nghị

 • Mua một phân thăm dò ở mức giá hiện tại khi có nến xanh tăng mạnh phá được qua trendline thì có thêm giải ngân thêm.
 • Nếu đã mua được ở vùng giá tốt hơn có thể tiếp tự nắm giữ thêm đên vùng 48 và có thể là xa hơn
 • Quản lý vốn và cân nhắc rủi ro. Tuân thủ điểm cắt lỗ để đảm bảo sự an toàn cho tài khoản.

BMP – Phá đường xu hướng

 1. Tín hiệu
 • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh qua các phiên
 • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng mạnh dần
 • Vùng cản cần lưu ý vùng giá 62

2. Nhận định

 • Là cổ phiếu tốt, dầu ngành nhựa, tích lũy tốt kèm khối lượng tốt
 • Giá đã tăng và phá được đường xu hướng thì cho thấy sức tăng khỏe, có thể giữ thêm nếu đã mua được ở giá tốt.
 • Lợi nhuận kỳ vọng: 6-12%

3. Khuyến nghị

 • Mua một phần thăm dò ở mức giá hiện tại, trong trường hợp giá quay lại restest lại trendline và bât lên thành công thì có thể giải ngân thêm.
 • Nếu đã mua được ở vùng giá tốt hơn có thể tiếp tự nắm giữ thêm đên vùng 68-70
 • Quản lý vốn và cân nhắc rủi ro. Tuân thủ điểm cắt lỗ để đảm bảo sự an toàn cho tài khoản.