GÓC PTKT CỔ PHIẾU TÂM ĐIỂM NGÀY 28.02.2022 – BCM, PC1, TAR.

BCM – phá đỉnh kháng cự

 1. Tín hiệu
 • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh, sức mạnh A
 • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng mạnh dần
 • Vùng hỗ trợ cần lưu ý vùng 82

2. Nhận định

 • Giá đã retest lại vùng 82 trước đó và bật lên kèm khối lượng giao dịch tăng lớn.
 • Là cổ phiếu có nền tảng, triển vọng ngành BĐS khu công nghiệp , tích lũy tốt kèm khối lượng tăng trưởng
 • Việc giá đã tăng và retest vùng giá hỗ trợ cho thấy sức tăng tốt, có thể giữ thêm nếu đã mua được ở giá tốt.
 • Lợi nhuận kỳ vọng: 15 – 20%
 • Mua một phần ở mức giá hiện tại. Nếu đã mua được ở vùng giá tốt thì có thể tiếp tục giữ thêm đến giá mục tiêu quanh 97.
 • Trong trường hợp xấu có nến giảm mạnh phá qua vùng hỗ trợ thì nên cơ cấu lại.
 • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn để đảm bảo an toàn cho tài khoản.

3. Khuyến nghị

 • Mua một phần ở mức giá hiện tại. Nếu đã mua được ở vùng giá tốt thì có thể tiếp tục giữ thêm đến giá mục tiêu quanh 97.
 • Trong trường hợp xấu có nến giảm mạnh phá qua vùng hỗ trợ thì nên cơ cấu lại.
 • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn để đảm bảo an toàn cho tài khoản.
 • Mua một phần ở mức giá hiện tại. Nếu đã mua được ở vùng giá tốt thì có thể tiếp tục giữ thêm đến giá mục tiêu quanh 97.
 • Trong trường hợp xấu có nến giảm mạnh phá qua vùng hỗ trợ thì nên cơ cấu lại.
 • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn để đảm bảo an toàn cho tài khoản.

TAR  – Khối lượng bứt phá

 1. Tín hiệu
 • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh, sức mạnh A
 • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng mạnh dần
 • Vùng hỗ trợ cần lưu ý vùng hỗ trợ 34 và đỉnh 46

2. Nhận định

 • Là cổ phiếu có nền tảng và triển vọng, tích lũy tốt kèm khối lượng tăng trưởng
 • Giá đã retest lại vùng 34 trước đó và bật lên đồng thời phá qua đường xu hướng giảm ngắn hạn kèm khối lượng giao dịch tăng lớn.  
 • Việc giá đã tăng và retest vùng giá hỗ trợ cho thấy sức tăng tốt, có thể giữ thêm nếu đã mua được ở giá tốt.
 • Lợi nhuận kỳ vọng: >20%

3. Khuyến nghị

 • Mua một phần ở mức giá hiện tại. Nếu đã mua được ở vùng giá tốt thì có thể chốt một phần lợi nhuận khi giá về đỉnh. Khi giá phá được đỉnh với khối lượng tăng mạnh có thể giữ tiếp về giá mục tiêu quanh 52.
 • Trong trường hợp xấu có nến giảm mạnh phá qua vùng hỗ trợ thì nên cơ cấu lại.
 • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn để đảm bảo an toàn cho tài khoản.

PC1 – Giá tiến về đỉnh

 1. Tín hiệu
 • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh, sức mạnh A
 • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng mạnh dần
 • Vùng hỗ trợ cần lưu ý vùng hỗ trợ 34 và đỉnh 41.6

2. Nhận định

 • Là cổ phiếu có triển vọng, tích lũy tốt kèm khối lượng tăng trưởng khá
 • Giá đã retest lại vùng 35 trước đó và bật lên kèm khối lượng giao dịch tăng lớn với một cây nến rút chân dài
 • Việc giá đã tăng và retest vùng giá hỗ trợ cho thấy sức tăng tốt, có thể giữ thêm nếu đã mua được ở giá tốt.
 • Lợi nhuận kỳ vọng: khoảng 10%

3. Khuyến nghị

 • Mua một phần ở mức giá hiện tại. Nếu đã mua được ở vùng giá tốt thì có thể chốt một phần lợi nhuận khi giá về đỉnh.
 • Trong trường hợp xấu có nến giảm mạnh phá qua vùng hỗ trợ thì nên cơ cấu lại.
 • Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn để đảm bảo an toàn cho tài khoản.