Hệ số vòng quay khoản phải thu là gì?

Hệ số vòng quay khoản phải thu là gì

Hệ số vòng quay khoản phải thu là một chỉ số tài chính nhằm đánh giá mức độ hiệu quả của hoạt động thu hồi các khoản công nợ phải thu của doanh nghiệp mà chủ yếu là các khoản phải thu khách hàng.

Công thức tính của chỉ số này như sau:

Các tham số để tính toán hệ số vòng quay khoản phải thu có thể được tìm thấy trên báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp

Ví dụ, với các thông tin trên BCTC của doanh nhiệp như hình trên, ta có thể tính được hệ số vòng quay khoản phải thu của năm 2021 như sau:

  • Doanh thu thuần = 149.680 tỷ đồng
  • Trung bình khoản phải thu = (phải thu khách hàng đầu kỳ + phải thu khách hàng cuối kỳ)/2 = 4.461 tỷ
  • Hệ số vòng quay khoản phải thu = Doanh thu thuần/ Trung bình khoản phải thu = 33.5 vòng

Ý nghĩa của hệ số vòng quay khoản phải thu

Với công thức tính toán như trên, hệ số vòng quay khoản phải thu cho ta thấy được trong một kỳ hoạt động, các khoản phải thu của doanh nghiệp đã quay vòng được bao nhiêu lần.

Hệ số vòng quay khoản phải thu càng cao cho thấy hoạt động thu nợ của doanh nghiệp càng nhanh chóng và hiệu quả, từ đó doanh nghiệp sẽ có được lượng tiền mặt dồi dào, duy trì khả năng thanh toán và tài trợ cho hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên hệ số này quá cao cũng không hoàn toàn là tốt khi chính sách tín dụng và thu nợ quá chặt chẽ có thể hạn chế khả năng cạnh tranh, khiến doanh nghiệp đánh mất khách hàng vào tay các đối thủ có chính sách bán hàng hấp dẫn hơn.

Ngược lại, hệ số vòng quay khoản phải thu thấp cho thấy chính sách tín dụng của doanh nghiệp không hiệu quả, hoạt động thu nợ diễn ra chậm, xa hơn có thể khiến cho doanh nghiệp gặp khó khăn về thanh khoản, thiếu hụt nguồn tiền phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Tương tự như các chỉ số tài chính khác, hệ số vòng quay khoản phải thu nên được so sánh giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh và không có một tiêu chuẩn chung về mức hệ số vòng quay nào là tốt cho tất cả các doanh nghiệp.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

XEM THÊM: