Chuyển khoản chứng khoán trên app SmartOne

Khách hàng có thể thực hiện chuyển khoản chứng khoán trực tuyến giữa các tiểu khoản trên hệ thống SmartOne. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tại màn hình chính sau khi đăng nhập thành công, khách hàng nhấn vào Cổ phiếu, lựa chọn Danh mục > Chuyển khoản chứng khoán

chuyển khoản chứng khoán trực tuyến trên app SmartOne

Bước 2: Nhập các thông tin theo yêu cầu:

  • Tài khoản nhận: Chọn số tài khoản mà khách hàng muốn nhận chuyển khoản CK
  • Mã CK: Chọn mã chứng khoán mà khách hàng muốn chuyển
  • SL yêu cầu chuyển: Nhập số lượng mà khách hàng muốn chuyển, số lượng mà khách hàng nhập phải nhỏ hơn hoặc bằng SL tối đa chuyển.

Sau đó click vào dấu “+” cạnh ô SL yêu cầu chuyển và nhấn nút Chuyển.

chuyển khoản chứng khoán

Bước 3: Nhập mã PIN và nhấn Chuyển.

Hướng dẫn chuyển chứng khoán

Xem thêm: Hướng dẫn xem khuyến nghị đầu tư và tin tức thị trường trên app Smart One