Chuyển khoản chứng khoán trên web SmartOne

Các bước thực hiện chuyển khoản chứng khoán trên web SmartOne:

Bước 1: Tại giao diện màn hình chính, khách hàng vào phần Tiện ích  chọn Chuyển chứng khoán.

chuyển khoản chứng khoán trên web VPS SmartOne

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu bao gồm: Tài khoản nhận, mã chứng khoán và khối lượng. Sau đó click Xác nhận.

Bước 3: Nhập mã PIN và nhấn Chấp nhận.

Hướng dẫn các bước chuyển khoản chứng khoán trên web VPS SmartOne

Xem thêm: Hướng dẫn bán chứng khoán lô lẻ trên web SmartOne