Hướng dẫn chuyển rút tiền trên web SmartOne

Khách hàng có thể thực hiện chuyển rút tiền trực tuyến trên web SmartOne theo nhiều hình thức sau đây:

  • Chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán ra ngân hàng
  • Chuyển sang tiểu khoản: Chuyển tiền từ tiểu khoản này sang tiểu khoản khác cùng chủ tài khoản chứng khoán. Ví dụ: Chuyển khoản từ tiểu khoản đuôi 1 (Thường) sang tiểu khoản đuôi 6 (Margin).
  • Chuyển khoản nội bộ: Chuyển tiền từ Tài khoản chứng khoán của mình sang Tài khoản chứng khoán của người khác tại VPS.
chuyển rút tiền trên web VPS SmartOne

Tại màn hình chính, khách hàng nhấn vào Tiện ích, chọn Chuyển tiền và tiểu khoản muốn rút tiền.

1. Chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán ra tài khoản ngân hàng

Bước 1: Lựa chọn 1 trong 3 hình thức chuyển khoản ra ngân hàng:

  • Chuyển khoản sang ngân hàng liên kết: Áp dụng cho khách hàng sử dụng các ngân hàng liên kết với VPS bao gồm: VPBank, VietinBank, BIDV, Sacombank. Khách hàng được ngân hàng hạch toán ngay vào tài khoản thụ hưởng, không giới hạn số tiền chuyển.
  • Chuyển khoản nhanh Napas: Chuyển tiền nhanh vào tài khoản thụ hưởng, giới hạn 300 triệu/ Giao dịch.
  • Chuyển khoản liên ngân hàng: Chuyển tiền thông qua hệ thống liên ngân hàng của ngân hàng nhà nước, theo quy định của ngân hàng nhà nước.
chuyển rút tiền từ tài khoản chứng khoán ra tài khoản ngân hàng trên VPS SmartOne

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chọn Thực hiện.

Hướng dẫn chuyển rút tiền trên web VPS SmartOne

Bước 3: Khách hàng nhập Mã PIN và Mã OTP gửi về điện thoại để xác nhận việc chuyển tiền ra sau nhấn Chấp nhận.

HD chuyển rút tiền từ TKCK ra TK ngân hàng trên web VPS SmartOne

2. Chuyển tiền sang tiểu khoản khác

Bước 1: Khách hàng chọn Chuyển sang tiểu khoản

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu, sau đó nhấn Thực hiện.

Chuyển tiền sang tiểu khoản khác trên web SmartOne

Bước 3: Nhập Mã Pin và xác thực lại bằng Mã OTP để thực hiện việc chuyển tiền.

3. Chuyển khoản nội bộ 

Bước 1: Khách hàng chọn Chuyển khoản nội bộ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu, sau đó nhấn Thực hiện.

Chuyển khoản nội bộ trên web SmartOne

Bước 3: Nhập Mã Pin và xác thực lại bằng Mã OTP để thực hiện chuyển tiền.

Xem thêm: Hướng dẫn chuyển khoản chứng khoán trực tuyến trên web SmartOne

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: