Cách chuyển tài khoản mặc định trên app SmartOne

Để chuyển tài khoản mặc định trên app SmartOne từ tiểu khoản 1 sang các tiểu khoản 3/6/8 hoặc ngược lại, khách hàng làm theo các bước hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng SmartOne trên điện thoại/ máy tính bảng sau đó chọn mục thông tin cá nhân

Cách chuyển tài khoản mặc định trên app SmartOne

Bước 2: Chọn Đổi tài khoản mặc định sau đó chọn tài khoản mặc định mong muốn

Cách chuyển tài khoản mặc định trên app SmartOne

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký gói dịch vụ trên app Smart One