Hướng dẫn chuyển tiền từ tài khoản phái sinh tại VPS

Các bước chuyển tiền từ tài khoản phái sinh được thực hiện tương tự như chuyển tiền từ tài khoản cơ sở, mời khách hàng xem hướng dẫn tại: Hướng dẫn rút/ chuyển tiền đầu tư chứng khoán tại VPS