Chuyển tiền và xem lịch sử giao dịch tiền trên app SmartOne

Để thực hiện chuyển tiền và xem lịch sử giao dịch tiền trên hệ thông SmartOne, khách hàng thao tác như sau:

I. Hướng dẫn chuyển tiền trên app SmartOne

Quý khách có thể chuyển khoản ngay trên ứng dụng SmartOne như sau:

  • Chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán ra tài khoản ngân hàng
  • Chuyển tiền trong VPS bao gồm: 
    • Chuyển tiền cùng chủ tài khoản chứng khoán: Chuyển tiền từ tiểu khoản này sang tiểu khoản khác cùng chủ Tài khoản chứng khoán.
    • Chuyển tiền khác chủ tài khoản chứng khoán: Dành cho khách hàng đăng ký chuyển khoản nội bộ cho các khách hàng khác cũng mở tài khoản tại VPS.

Cách thức thực hiện chuyển tiền như sau:

1. Chuyển tiền từ TKCK ra tài khoản ngân hàng

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ, Quý khách nhấn vào Giao dịch tiền, chọn Chuyển tiền, sau đó click vào Đến ngân hàng.

chuyển tiền từ CTKC ra tài khoản ngân hàng

Bước 2: Lựa chọn ngân hàng muốn chuyển tiền ra, nhập đầy đủ thông tin và nhấn Xác nhận.

Bước 3: Nhập mã PIN và OTP sau đó nhấn Xác nhận.

Hướng dẫn chuyển tiền trên app SmartOne

2. Chuyển tiền trong VPS

a. Chuyển tiền cùng chủ tài khoản chứng khoán:

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ, Quý khách nhấn vào Giao dịch tiền, chọn Chuyển tiền =>  Trong VPS sau đó nhấn Chuyển tiền cùng chủ tài khoản chứng khoán.

Hướng dẫn chuyển tiền trong VPS
Hướng dẫn chuyển tiền trong VPS trên app SmartOne

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin và nhấn Tiếp tục

chuyển tiền cùng chủ tài khoản trên app VPS SmartOne

Bước 3Xác nhận thông tin.

Nhập mã PIN và nhấn Xác nhận.

Cách chuyển tiền cùng chủ tài khoản

b. Chuyển tiền khác chủ tài khoản chứng khoán

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ, Quý khách nhấn vào Giao dịch tiền, chọn Chuyển tiền => Trong VPS và nhấn Chuyển tiền khác chủ tài khoản chứng khoán.

Chuyển tiền khác chủ tài khoản chứng khoán

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin và nhấn Tiếp tục.

Hướng dẫn chuyển tiền khác chủ tài khoản chứng khoán trên VPS SmartOne

Bước 3Xác nhận thông tin.

Nhập mã PIN và ấn Xác nhận.

II. Xem lịch sử giao dịch tiền

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ, Quý khách vào Giao dịch tiền, nhấn Chuyển tiền, và chọn Lịch sử giao dịch tiền.

Hướng dẫn xem lịch sử giao dịch tiền trên web SmartOne

Bước 2: Lựa chọn khoảng thời gian muốn xem.

lịch sử giao dịch tiền trên app SmartOne

Xem thêm: Hướng dẫn chuyển khoản chứng khoán trực tuyến trên app SmartOne

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: