Hướng dẫn sử dụng Bộ công cụ đầu tư

Chúng tôi xây dựng hệ thống tư vấn dựa trên chiến lược đầu tư theo dấu dòng tiền thông minh, kết hợp các tiêu chí PTKT và PTCB để đầu tư ngắn hạn (1-2 tháng). Chúng tôi luôn ưu tiên quản trị rủi ro trong các khuyến nghị của mình. Nhà đầu tư nên tham khảo hệ thống tra cứu trước khi ra quyết định mua/bán để quản trị rủi ro danh mục của mình được tốt nhất.

1. Sức mạnh thị trường

Đây là công cụ sử dụng thống kê xác suất lãi và % lãi theo thanh khoản toàn thị trường sau T+5 ngày.

Xác suất lãi càng cao, thị trường càng mạnh và ngược lại. Sức mạnh thị trường giao động từ 0-100 và có 3 trạng thái là Mạnh dần, Yếu dần và Chờ xác nhận.

Minh họa Sức mạnh thị trường

*Chú thích:

 • Mạnh dần là khi đường xác suất lãi cắt lên đường trung bình 10 ngày và % lãi > 0
 • Yếu dần là khi đường xác suất lãi cắt xuống đường trung bình 10 ngày và % lãi < 0
 • Chờ xác nhận có 2 trường hợp:
 • Trường hợp 1 là đường xác suất cắt lên đường trung bình 10 ngày nhưng % lãi <0.
 • Trường hợp 2 là đường xác suất cắt xuống đường trung bình 10 ngày nhưng % lãi > 0
 • Bản đồ sức mạnh 5 ngành vốn hoá lớn nhất thị trường có 4 trạng thái tương ứng với 4 góc là Hồi phục, Tăng mạnh, Suy yếu, và Giảm mạnh.

2. Sức mạnh VN30

Sức mạnh VN30 là công cụ sử dụng thống kê xác suất lãi và % lãi sau T+5 ngày theo tỷ trọng vốn hoá nhóm VN30. Công cụ giúp chúng ta xác định được xu hướng và giá mục tiêu của chỉ số VN30 từ đó hỗ trợ cho việc ra quyết định Long/ Short hoặc Theo dõi trên thị trường phái sinh.

Minh họa Sức mạnh VN30

*Chú thích:

 • Mạnh dần là khi đường xác suất lãi cắt lên đường trung bình 10 ngày và % lãi > 0
 • Yếu dần là khi đường xác suất lãi cắt xuống đường trung bình 10 ngày và % lãi < 0
 • Chờ xác nhận có 2 trường hợp.
 • Trường hợp 1 là đường xác suất cắt lên đường trung bình 10 ngày nhưng % lãi < 0.
 • Trường hợp 2 là đường xác suất cắt xuống đường trung bình 10 ngày nhưng % lãi > 0
 • Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hoá lớn nhất VN30 có 4 trạng thái tương ứng với 4 góc là: Hồi phục, Tăng mạnh, Suy yếu, và Giảm mạnh.

3. Danh mục khuyến nghị

Danh mục khuyến nghị dựa trên chiến lược đầu tư theo đà tăng, thống kê hiệu quả khuyến nghị sau 10 ngày.

Minh họa Danh mục khuyến nghị

4. Tra cứu cổ phiếu

Minh họa công cụ Tra cứu cổ phiếu

Sức mạnh là chỉ tiêu phân nhóm dựa vào cầu mua gom chủ động trong 3 tháng của cổ phiếu giúp chúng ta biết được nhóm cổ phiếu nào dễ tăng nhất. Chỉ tiêu này giúp chúng ta tối ưu hoá vốn đầu tư. Có 3 nhóm: A, B, C. Và A là tốt nhất.

Tích luỹ là chỉ tiêu phân nhóm dựa vào biến động giá trong 1 tháng của cổ phiếu giúp chúng ta biết được nhóm cổ phiếu nào đang có vùng mua ít chênh vênh nhất. Chỉ tiêu này giúp chúng ta yên tâm lựa chọn vùng mua hiện tại. Có 3 nhóm: A, B, C. Và A là tốt nhất.

– Giá trị là chỉ tiêu phân nhóm dựa vào PE và PB 4 quý gần nhất của cổ phiếu giúp chúng ta biết được nhóm cổ phiếu nào đang được định giá rẻ nhất. Có 3 nhóm: A, B, C. Và A là tốt nhất.

Tăng trưởng là chỉ tiêu phân nhóm dựa vào ROE và tăng trưởng EPS 4 quý gần nhất của cổ phiếu giúp chúng ta biết được nhóm cổ phiếu nào đang tăng trưởng về lợi nhuận tốt nhất. Có 3 nhóm: A, B, C. Và A là tốt nhất.

Thanh khoản là chỉ tiêu phân nhóm dựa vào giá trị giao dịch bình quân 1 tháng của cổ phiếu giúp chúng ta biết được nhóm cổ phiếu nào đang dễ mua bán nhất. Có 3 nhóm: Cao, trung bình, thấp. Và Cao là tốt nhất

Xác suất tăng giá ngắn hạn là chỉ tiêu phân nhóm dựa vào xu hướng tăng giá trong 1 tuần và 1 tháng của cổ phiếu giúp chúng ta biết được nhóm cổ phiếu nào còn đà tăng giá. Có 3 nhóm: Cao, trung bình, thấp. Và Cao là tốt nhất.

Giá mục tiêu là giá mà cổ phiếu đang hướng tới trong ngắn hạn dựa vào phân tích kỹ thuật cổ phiếu đó.

Lợi nhuận mục tiêu là % chênh lệch giữa giá hiện tại và giá mục tiêu.

Sức mạnh ngành là chỉ tiêu phân nhóm dựa vào sức mạnh của các cổ phiếu trong ngành đó giúp chung ta biết được nhóm ngành nào đang dễ tăng. Có 3 nhóm A, B, C. Và A là tốt nhất.

Cổ phiếu chú ý trong ngành là nhóm cổ phiếu đang mạnh nhất ngành.

Bản đổ sức mạnh ở đây thể hiện sức mạnh của cổ phiếu được tra cứu, ngành và nhóm cổ phiếu mạnh nhất trong ngành.

*Lưu ý:

Danh mục Tra cứu cổ phiếu – Tư vấn Online sẽ không bao gồm các mã có:

 • Thời gian giao dịch dưới 12 Tháng
 • Tổng lợi nhuận 4 quý gần nhất âm
 • Âm vốn chủ sở hữu
 • Thanh khoản 1 ngày < 100 triệu