Đăng ký bán cổ phiếu lô lẻ trên web SmartOne

1. Yêu cầu để bán cổ phiếu lô lẻ

Để được sử dụng dịch vụ bán cổ phiếu lô lẻ qua website smartone.vps.com.vn, khách hàng cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Khách hàng có mở tài khoản chứng khoán tại VPS.
 • Khách hàng đã đăng ký dịch vụ giao dịch chứng khoán Online trên nền tảng website smartone.vps.com.vn.
 • Khách hàng đã ký Hợp đồng giao dịch chứng khoán lô lẻ online hoặc “Thỏa thuận đăng ký để sử dụng các dịch vụ giao dịch chứng khoán” hoặc “Yêu cầu mở tài khoản và đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán” tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS.

Những lưu ý để bán cổ phiếu lô lẻ tại VPS:

 • Khách hàng không thể thực hiện đặt bán cổ phiếu lô lẻ từ các tiểu khoản dịch vụ 6, 3, 8. Chỉ bán cổ phiếu tại tiểu khoản đuôi 1, nếu cổ phiếu lô lẻ nằm ở tiểu khoản đuôi 6 (Margin) thì hãy dùng tiện ích “Chuyển chứng khoán” ở mục “Tiện ích”.
 • Khách hàng chỉ được bán cổ phiếu lô lẻ trên tiểu khoản 1 với số lượng cổ phiếu lẻ đặt bán đúng bằng tổng số cổ phiếu lẻ có trên các tiểu khoản. Các trường hợp có số lượng lô lẻ trên tiểu khoản 1 không bằng tổng số cổ phiếu lẻ trên tất cả các tiểu khoản, khách hàng
  cần chuyển chứng khoán lô lẻ từ các tiểu khoản dịch vụ sang tiểu khoản 1 để bán.
 • Đối với các trường hợp bán cổ phiếu lẻ không hợp lệ, VPS sẽ thực hiện từ chối không thực hiện thu mua lô lẻ và có ghi rõ lý do từ chối.
 • Thực hiện đặt lệnh bán cổ phiếu lô lẻ tại VPS chỉ hoạt động trên nền tảng webiste smartone.vps.com.vn.

2. Hướng dẫn cách bán cổ phiếu lô lẻ tại VPS

Khách hàng có thể đăng ký bán cổ phiếu lô lẻ trực tuyến trên hệ thống SmartOne phiên bản Web mà không cần tới VPS để đăng ký ( Áp dụng thu mua trên tiểu khoản 1).

Bước 1: Khách hàng truy cập vào website tại: smartone.vps.com.vn.

Bước 2: Khách hàng vào phần Tiện ích và chọn Bán chứng khoán lô lẻ.

bán cổ phiếu lô lẻ trên VPS SmartOne

Bước 3: Nhập số lượng cổ phiếu lô lẻ cần bán.

*Lưu ý: Giá bán cổ phiếu lô lẻ sẽ là giá sàn của cổ phiếu lô lẻ tại phiên giao dịch đó. 

Bước 4: Theo dõi trạng thái bán cổ phiếu

Sau khi bộ phân nghiệp vụ xác nhận thì số lượng chứng khoán lẻ đăng ký bán sẽ bị phong tỏa để chờ hoàn tất thủ tục với Trung tâm Lưu Ký chứng khoán. Nhà đầu tư có thể vào mục “Trạng thái bán cổ phiếu lô lẻ” để kiểm tra.

3. Thời gian thực hiện và thời gian thanh toán

VPS triển khai đợt thu mua cổ phiếu lẻ thuộc sàn HOSE (1-99 cổ phiếu) của nhà đầu tư có tài khoản giao dịch tại VPS với:

 • Thời gian thực hiện từ 9h đến 16h30 vào các ngày Thứ 2 và Thứ 3 hàng tuần
 • Tiền bán chứng khoán lô lẻ dự kiến VPS thanh toán trong 5 ngày làm việc

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký thực hiện quyền trên web SmartOne