Hướng dẫn đăng ký Smart OTP trên web SmartOne

Chi tiết các bước để đăng ký chức năng Smart OTP trên web SmartOne:

Bước 1: Tại giao diện màn hình chính, khách hàng nhấn vào mục Quản lý tài khoản và chọn Đổi phương thức nhận OTP.

đăng ký smart OTP trên web SmartOne

Bước 2: Tích SMART OTP đồng thời bấm Xác nhận.

Hướng dẫn đăng ký smart OTP trên web VPS SmartOne

Xem thêm: Hướng dẫn xem bảng giá chứng khoán