Hướng dẫn đăng ký sử dụng SmartRobo

Để sử dụng dịch vụ SmartRobo, khách hàng cần đăng ký sử dụng dịch vụ trước qua web SmartOne tại địa chỉ: https://smartone.vps.com.vn/. Chi tiết các bước hướng dẫn đăng ký Smart Robo như sau:

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào hệ thống https://smartone.vps.com.vn/

Bước 2: Tại màn hình chính, khách hàng nhấn vào mục Quản lý tài khoản và chọn SmartRobo.

đăng ký smartrobo

Bước 3: Đọc điều khoản sử dụng dịch vụ và tích chọn Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản, sau đó nhấn Đăng ký.

Bước 4: Hệ thống sẽ gửi mã OTP đến số điện thoại.

Khách hàng nhập Mã PIN, Mã OTP và nhấn Chấp nhận để hoàn tất đăng ký sử dụng SmartRobo.

điều khoản đăng ký sử dụng SmartRobo

Xem thêm: Hướng dẫn tương tác với SmartRobo