Hướng dẫn đăng nhập sử dụng SmartRobo

đào tạo chứng khoán online thực chiến

Để đăng nhập sử dụng dịch vụ, ngay khi tương tác với SmartRobo, Khách hàng chọn Giao dịch.

Hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng nhập số tài khoản giao dịch.

Đăng nhập sử dụng SmartRobo

Chi tiết các bước hướng dẫn đăng nhập sử dụng SmartRobo:

Bước 1: Khách hàng nhập thông tin số tài khoản.

Bước 2: Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin khách hàng. Trường hợp khách hàng đã đăng ký sử dụng SmartRobo: Sinh mã OTP và gửi đến số điện thoại khách hàng đã đăng ký.

Bước 3: Nhập mã OTP để xác thực. Hệ thống sẽ không yêu cầu xác thực cho đến hết phiên.

Nhập mã OTP để sử dụng SmartRobo

Khách hàng có thể lựa chọn các chức năng tại menu chính. Hoặc gõ chat chức năng cần tra cứu hoặc gõ các câu đủ dài để Robo có thể hiểu, hệ thống sẽ tự động phân tích và đưa ra kết quả phù hợp.

Hệ thống cũng sẽ gợi ý giúp khách hàng tương tác nhanh chóng và dễ dàng.

Xem thêm: Hướng dẫn tra cứu thông tin chỉ số và mã chứng khoán trên SmartRobo