Đăng nhập và khôi phục mật khẩu trên app SmartPro

Các bước đăng nhập và khôi phục mật khẩu phần mềm VPS SmartPro:

1. Đăng nhập phần mềm SmartPro

Chi tiết các bước để đăng nhập trên phần mềm VPS SmartPro:

Bước 1: Sau khi tải ứng dụng về điện thoại, khách hàng nhấn vào ứng dụng để đăng nhập vào hệ thống.

Bước 2: Đăng nhập:

Cách 1: Đăng nhập bằng mật khẩu

  • Tên đăng nhập: Số tài khoản đăng nhập vào Webtrade của Khách hàng tại VPS
  • Mật khẩu: Mật khẩu đăng nhập vào Webtrade của Khách hàng tại VPS
  • Cick vào vào nút Đăng nhập để đăng nhập vào hệ thống.

Cách 2: Đăng nhập bằng vân tay Nhập Tên đăng nhập và nhấn vào biểu tượng vân tay để đăng nhập.

đăng nhập phần mềm SmartPro

*Lưu ý:

  • Khách hàng đã sử dụng webtrade có thể sử dụng ngay với mật khẩu đăng nhập và mật khẩu đặt lệnh trên SmartOne mà không cần đăng ký giao dịch trực tuyến.
  • Khách hàng có thể chọn Nhớ mật khẩu cho những lần giao dịch sau bằng cách click “Nhớ mật khẩu”.

2. Khôi phục mật khẩu trên phần mềm SmartPro

Để khôi phục mật khẩu trên app SmartPro, khách hàng làm theo các bước hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Tại màn hình đăng nhập, khách hàng nhấn vào nút Quên mật khẩu.

Bước 2: Khách hàng điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu sau đó chọn Tiếp tục.

Khôi phục mật khẩu phần mềm VPS SmartPro

Bước 3: Nhập mã xác thực OTP và nhấn Xác nhận.

Bước 4: Thực hiện thành công, hệ thống sẽ hiện ra thông báo và gửi mật khẩu đăng nhập mới vào Email của khách hàng.

Khách hàng quay lại ứng dụng, đăng nhập vào hệ thống bằng mật khẩu mới gửi trong mail và thay đổi mật khẩu sau đó.

Xem thêm: Hướng dẫn đăng nhập và khôi phục mật khẩu trên app SmartPro