Đăng nhập và lấy lại mật khẩu trên web SmartPro

1. Đăng nhập vào hệ thống giao dịch SmartPro

Bước 1: Truy cập vào đường link https://smartpro.vps.com.vn/, hệ thống hiển thị màn hình Đăng nhập như sau:

đăng nhập trên web SmartPro

Bước 2: Nhập thông tin vào màn hình đăng nhập

  • Tên đăng nhập: 6 số cuối của tài khoản chứng khoán lưu ký (giống tên đăng nhập vào hệ thống giao dịch cơ sở SmartOne)
  • Mật khẩu: Mật khẩu giống mật khẩu đăng nhập vào hệ thống giao dịch cơ sở SmartOne

Bước 3: Nhấn ĐĂNG NHẬP để vào hệ thống giao dịch

2. Hướng dẫn khôi phục mật khẩu

Trường hợp khách hàng quên mật khẩu đăng nhập, vui lòng làm theo các bước sau:

khôi phục mật khẩu trên web SmartPro

Bước 1: Nhấn mục QUÊN MẬT KHẨU tại màn hình đăng nhập

Bước 2: Nhập các thông tin trên màn hình quên mật khẩu

  • Số tài khoản: Là mã số tài khoản chứng khoán gồm 06 số
  • Số CMND: Là số CMND Khách hàng đã đăng ký
  • Địa chỉ email: Email khách hàng đã đăng ký
  • Ký tự trong ảnh

Bước 3: Nhập mã OTP và nhấn XÁC NHẬN

Bước 4: Nhấn vào Đăng nhập hệ thống, sau đó đăng nhập bằng mật khẩu đã được gửi về email của khách hàng.

quên mật khẩu hệ thống SmartPro

Xem thêm: Hướng dẫn thay đổi mật khẩu trên web SmartPro