Đăng nhập và thay đổi mật khẩu trên web SmartOne

1. Hướng dẫn đăng nhập web SmartOne

Chi tiết các bước hướng dẫn đăng nhập trên web SmartOne:

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào đường dẫn: https://smartone.vps.com.vn

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình đăng nhập như sau:

hướng dẫn đăng nhập web SmartOne

Bước 2: Khách hàng nhập Mã khách hàng và mật khẩu đã được gửi trong email, sau đó chọn Đăng nhập.

Trường hợp khách hàng chưa có tài khoản giao dịch tại VPS, khách hàng nhấn vào đây để đăng ký mở tài khoản trực tuyến.

*Lưu ý: Nếu khách hàng nhập sai mật khẩu 3 lần hệ thống sẽ hiển thị captcha và yêu cầu nhập đúng tài khoản và captcha.

Bước 3: Tại màn hình THAY ĐỔI MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP LẦN ĐẦU, khách hàng điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và nhấn Cập nhật.

Thay đổi mật khẩu đăng nhập lần đầu trên web SmartOne

Sau khi đổi mật khẩu thành công, khách hàng có thể trải nghiệm các tính năng trên web SmartOne.

2. Hướng dẫn thay đổi mật khẩu

Để thực hiện thay đổi mật khẩu trên web SmartOne, khách hàng làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Khách hàng vào mục Quản lý tài khoản và chọn Đổi mật khẩu.

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu trên web SmartOne

Bước 2: Khách hàng nhập đầy đủ thông tin mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu và chọn Đổi mật khẩu

thay đổi mật khẩu đăng nhập trên web SmartOne

Xem thêm: Hướng dẫn thay đổi mã pin tài khoản chứng khoán trên web SmartOne