Hướng dẫn đặt lệnh giao dịch trên app SmartPro

1. Đặt lệnh màn hình dọc

Trên thanh Menu của app SmartPro, khách hàng lựa chọn mục Giao dịch và nhấn vào tab Đặt lệnh. Tại màn hình đặt lệnh dọc, khách hàng có thể theo dõi thông tin về tổng lợi nhuận, sức mua, theo dõi lãi/ lỗ, vị thế đang mở, thông tin 10 giá dư mua/ dư bán tốt nhất để có thể ra quyết định mua/ bán nhanh.

đặt lệnh màn hình dọc app SmartPro

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tại màn hình đặt lệnh, khách hàng nhập các thông tin:

  • Chọn mã hợp đồng tương lai
  • Chọn loại lệnh: Lệnh thường
  • Giá đặt: Nhập giá mà khách hàng muốn đặt lệnh hoặc có thể click (+) hoặc (-) để nhập giá tăng hoặc giá giảm. Giá khách hàng nhập phải nằm trong khoảng trần sàn.

Đặc biệt: Khách hàng có thể click nút giá realtime  để đặt lệnh nhanh, với giá nhảy realtime theo thị trường.

Với lệnh ATO, ATC, MOK, MAK, MTL khách hàng chỉ cần chọn loại giá là ATO, ATC,.. tương ứng.

  • Khối lượng: Nhập số lượng hợp đồng mà khách hàng muốn đặt lệnh hoặc click (+) hoặc (-) để nhập khối lượng tăng hoặc giảm.
  • Chọn lệnh LONG hoặc SHORT

Bước 2: Xác nhận lệnh

xác nhận đặt lệnh trên app SmartPro

Nhập mã PIN của khách hàng và nhấn Xác nhận.

Chức năng Lưu PIN: Hệ thống cho phép khách hàng lưu PIN cho lần giao dịch sau.

Bước 3: Sau khi đặt lệnh thành công, hệ thống hiển thị thông báo đã đặt lệnh thành công.

2. Đặt lệnh màn hình ngang

Màn hình ngang cho giúp khách hàng đặt lệnh thuận tiện khi được theo dõi đồ thị nến với nhiều lựa chọn về khung thời gian và các chỉ báo phân tích kỹ thuật.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Khách hàng lựa chọn mục Giao dịch và nhấn vào tab Đặt lệnh.

Bước 2: Chọn xoay ngang màn hình bằng cách click vào biểu tượng  góc phía trên bên phải màn hình.

Bước 3: Tại màn hình hiện ra, nhập các thông tin:

  • Chọn mã hợp đồng tương lai
  • Giá đặt: Nhập giá mà khách hàng muốn đặt lệnh
  • Đặc biệt: Khách hàng có thể click nút giá realtime  để đặt lệnh nhanh, với giá nhảy realtime theo thị trường.

Với lệnh ATO, ATC, MOK, MAK, MTL khách hàng chỉ cần chọn loại giá là ATO, ATC,.. tương ứng.

  • Khối lượng muốn đặt.
  • Chọn lệnh LONG hoặc SHORT để thực hiện Mua/Bán.

Bước 4: Màn hình hiển thị popup Xác nhận đặt lệnh. Nhập mã PIN của khách hàng và nhấn Xác nhận.

đặt lệnh màn hình ngang trên app SmartPro

Ngoài tính năng giao dịch, màn hình ngang cung cấp sơ bộ thông tin về Tài sản, lãi/lỗ, sức mua giúp khách hàng có thể đưa ra quyết định mua/bán dễ dàng.

đặt lệnh trên SmartPro

3. Đặt lệnh trên bảng giá phái sinh

Hệ thống SmartPro hỗ trợ khách hàng có thể đặt lệnh nhanh khi đang theo dõi thông tin thị trường. Các bước đặt lệnh như sau:

Bước 1: Chọn biểu tượng  để mở bảng giá phái sinh, click vào mức giá của hợp đồng khách hàng muốn đặt lệnh.

đặt lệnh trên bảng giá phái sinh app SmartPro

Bước 2: Nhập số lượng hợp đồng mà khách hàng muốn đặt lệnh hoặc click (+) hoặc (-) để nhập khối lượng tăng hoặc giảm. Chọn lệnh LONG hoặc SHORT

 4. Đặt lệnh với 10 giá dư mua/ dư bán tốt nhất

Với chức năng hiển thị 10 giá dư mua/ dưa bán tốt nhất thị trường, khách hàng có thể xem độ sâu của thị trường từ đó ra quyết định mua/ bán tốt nhất.

Bước 1: Khách hàng nhấn vào biểu tượng 10 giá để xem thông tin chi tiết 10 giá dư mua/ dư bán tốt nhất.

đặt lệnh với 10 giá dư mua/ dư bán tốt nhất

Bước 2: Khách hàng click vào mức giá muốn đặt lệnh.

Hướng dẫn đặt lệnh với 10 giá dư mua/ dư bán tốt nhất

Bước 3: Khách hàng nhập các thông tin và thao tác các bước như đặt lệnh thông thường.

Xem thêm: Hướng dẫn đóng vị thế nhanh trên số dư chứng khoán trên app SmartPro