Đặt lệnh mua bán cổ phiếu FS trên web SmartOne

học kiếm tiền từ chứng khoán máy lọc cổ phiếu

Để thực hiện đặt lệnh mua bán cổ phiếu FS trên web SmartOne, khách hàng thao tác theo các bước sau:

1. Đặt lệnh mua cổ phiếu FS trên web SmartOne

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào web https://smartone.vps.com.vn, khách hàng nhấn đặt lệnh ở góc phải màn hình. 

Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin:

Sau đó nhấn nút Đặt.

đặt lệnh mua cổ phiếu FS

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin đặt lệnh thường và FS.

đặt lệnh mua cổ phiếu FS trên web SmartOne

Bước 4: Khách hàng nhấn xác nhận lệnh

2. Đặt lệnh bán cổ phiếu FS trên web SmartOne

Bước 1: Khách hàng nhấn đặt lệnh  ở góc phải màn hình. 

Bước 2: Tích chọn loại lệnh FS

lệnh FS

Bước 3: Nhập đầy đủ các thông tin:

  • Mã chứng khoán
  • Giá
  • Giá trị muốn bán hoặc khối lượng

Sau đó nhấn nút Đặt.

đặt lệnh bán cổ phiếu FS

Bước 4: Khách hàng nhấn xác nhận lệnh

đặt lệnh bán cổ phiếu FS trên web SmartOne

Xem thêm: Hướng dẫn xem trạng thái lệnh trên web SmartOne

Bài viết liên quan: