Hướng dẫn đặt lệnh, sửa lệnh và huỷ lệnh trên ứng dụng SmartEasy

Khách hàng được cấp số tiền 100 triệu đồng trong tài khoản ứng dụng SmartEasy để giao dịch. Số tiền này chỉ có giá trị trên hệ thống và không được rút hay quy đổi thành hiện vật dưới bất kỳ hình thức nào.

Lưu ý: Đối với giao dịch phái sinh thật, trước khi giao dịch khách hàng cần nộp tiền ký quỹ lên VSD sau đó mới có thể thực hiện giao dịch được. Còn khi giao dịch SmartEasy, khách hàng không cần thực hiện ký quỹ, toàn bộ số tiền sẽ hiển thị dưới dạng tiền ký quỹ VSD. 

1. Nguyên tắc giao dịch và khớp lệnh

 • Phiên giao dịch giống thị trường phái sinh gồm:
  • Khớp lệnh định kỳ mở cửa: 8h45-9h00
  • Khớp lệnh liên tục: 9h-11h30; 13h-14h30
  • Nghỉ giữa phiên: 11h30-13h00
  • Khớp lệnh định kỳ đóng cửa: 14h30-14h45
 • Khớp lệnh: Lệnh giao dịch trên SmartEasy không được đẩy lên sở, không khớp theo nguyên tắc đối ứng lệnh, khớp theo giá khớp lệnh thật tại thời điểm đó.
  • Phí và Thuế Giao dịch: Cuối ngày sẽ trừ vào tiền ký quỹ của khách hàng
  • Phí giao dịch theo quy định giống với giao dịch phái sinh thật
  • Phí quản lý vị thế qua đêm và phí quản lý tài sản ký quỹ: Không phát sinh
  • Thuế: Tính giống nguyên tắc giao dịch phái sinh thật
 • Lãi/lỗ: Tính toán giống như giao dịch phái sinh thật
  • Trường hợp khách hàng lãi: Số tiền đó được cộng vào tiền ký quỹ vào cuối ngày
  • Trường hợp khách hàng lỗ: Số tiền lỗ sẽ trừ vào tiền ký quỹ vào cuối ngày.

2. Giao dịch đặt lệnh trên ứng dụng SmartEasy

Khách hàng có thể thực hiện giao dịch tại 2 màn hình: Trang chủ và giao dịch

a. Đặt lệnh thường:

Giá giao dịch: Giá giao dịch được tự động cập nhật liên tục theo biến động giá của thị trường. Khách hàng có thể nhấn nút (+) để điều chỉnh tăng giá hoặc (-) để điều chỉnh giảm giá.

Ngoài ra, hệ thống hiển thị sẵn các loại giá đặc biệt như ATO, ATC, MAK, MOK, MTL để khách hàng trực tiếp lựa chọn loại giá muốn giao dịch. Để quay trở lại giá thị trường, khách hàng nhất một lần nữa vào mức giá đặc biệt đã chọn. 

Số lượng: Khách hàng nhập số lượng Hợp đồng tương lai muốn giao dịch. Khách hàng có thể nhấn nút (+) để điều chỉnh tăng số lượng hoặc (-) để điều chỉnh giảm số lượng. 

Nút SHORT để thực hiện vị thế bán và nút LONG để thực hiện vị thế mua. Tại màn hình giao dịch theo 10 giá tốt nhất thị trường. Khách hàng cũng có thể đặt lệnh nhanh theo 10 giá bằng cách nhấn đúp vào mức giá muốn đặt. Màn hình đặt lệnh sẽ tự động lấy thông tin mức giá này. 

đặt lệnh trên ứng dụng SmartEasy

b. Đóng nhanh vị thế trên ứng dụng SmartEasy

Để thực hiện đóng nhanh vị thế, khách hàng có thể thực hiện bằng cách nhấn đúp vào số lượng vị thế đang có tại

 • Mục “Vị thế đang mở” tại màn hình Trang chủ
 • Mục “Vị thế đang mở” phần Đặt lệnh tại màn hình Giao dịch
 • Mục “Vị thế đang mở” phần Tài sản tại màn hình Giao dịch

Sau khi nhấn đúp, số lượng vị thế đang mở sẽ được tự động cập nhật lệnh giao dịch chiều vị thế ngược lại và chặn mở vị thể cùng chiều với vị thế đang mở.

Để huỷ bỏ tính năng đóng nhanh vị thế, mở chặn một trong hai nút Long/Short, khách hàng cần click vào nút +/- hoặc nhập số lượng hợp đồng mới. 

c. Danh sách lệnh chờ khớp

Khách hàng có thể tra cứu các lệnh đang ở trang thái chờ khớp ngay tại màn hình Trang chủ -> Danh sách lệnh chờ khớp -> Lựa chọn mũi tên “v” chỉ xuống tại Danh sách lệnh chờ khớp.

danh sách lệnh chờ khớp

Để xem thông tin lệnh, ấn vào từng lệnh, nhấn vào từng lệnh, chi tiết sẽ được hiển thị. 

d. Huỷ lệnh trên ứng dụng SmartEasy

Nhấn “Danh sách lệnh chờ khớp”để xem các lệnh chờ khớp. Lựa chọn lệnh cần huỷ, màn hình đồng thời hiển thị nút Huỷ lệnh/Sửa lệnh

Để huỷ, ấn Huỷ lệnh -> màn hình xác nhận huỷ lệnh hiển thị thông tin các lệnh khách hàng muốn huỷ,nhập mã PIN và nhấn Xác nhận

Hệ thống gửi thông báo “Đã gửi yêu cầu huỷ lệnh thành công”.

e. Huỷ nhiều lệnh

Để huỷ nhiều lệnh tại cùng một thời điểm, nhấn “Huỷ nhiều lệnh”. Danh sách lệnh chờ khớp sẽ hiển thị các lệnh và checkbox để tích chọn các lệnh muốn huỷ. 

Sau khi tích chọn lệnh, nhấn Xác nhận -> Màn hình xác nhận huỷ lệnh hiển thị các lệnh huỷ => Chọn Xác nhận để gửi yêu cầu huỷ lệnh.

Khách hàng muốn huỷ tất cả các lệnh chờ khớp, nhấn chọn “Huỷ tất cả” => Màn hình hiển thị đồng thời danh sách lệnh chờ khớp và popup xác nhận huỷ lệnh. Nhập mã PIN và nhấn Xác nhận để huỷ.

f. Sửa lệnh

Nhấn “Sửa lệnh” để sửa, màn hình sửa lệnh hiển thị.

Khách hàng sửa giá đặt hoặc khối lượng, nhập mã PIN và nhấn Xác nhận. 

Khách hàng có thể kiểm tra lại lệnh sửa tại Danh sách lệnh chờ khớp. 

Chào các bạn, tôi là Đỗ Hoàng Quân. Tôi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2007. Trải qua nhiều chu kỳ, tôi am hiểu quy luật vận động của thị trường và xây dựng cho mình những nguyên tắc quan trọng để có thể kiếm tiền bền vững trên thị trường chứng khoán. Tìm hiểu thêm về tôi tại đây.

anh Quan

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán

Tham gia nhóm Zalo tư vấn đầu tư Miễn phí

Mở app Zalo, scan để tham gia nhóm tư vấn của E-Broker hoặc kết bạn với admin qua SĐT 0981 333 743

Đọc nhiều nhất

Chuyên mục