Đặt lệnh, theo dõi, huỷ và sửa lệnh trên SmartRobo

1. Hướng dẫn đặt lệnh trên SmartRobo

Khách hàng hàng có thể đặt lệnh trên SmartRobo bằng nhiều cách khác nhau:

  • Chọn Mua/Bán tại bước tra cứu thông tin mã CK
  • Đặt nhanh tại menu chính: chọn chức năng Đặt lệnh
  • Gõ yêu cầu đặt lệnh ngay tại màn hình chat
  • Gõ yêu cầu đặt lệnh bằng các câu dài, ví dụ: Mua 100 cổ VNM giá 117

Hệ thống sẽ hướng dẫn thao tác các bước để nhập lệnh rất đơn giản, khách hàng chỉ cần thực hiện theo hướng dẫn để đặt lệnh.

đặt lệnh trên SmartRobo

2. Hướng dẫn theo dõi lệnh trên Smart Robo

Khách hàng hàng có thể theo dõi lệnh đặt trên SmartRobo bằng nhiều cách khác nhau:

Cách 1:  Chọn Trạng thái lệnh tại menu chính, sau đó nhấn Chọn tài khoản hoặc Lựa chọn chức năng.

theo dõi lệnh trên SmartRobo

Cách 2: Gõ yêu cầu tra cứu trạng thái lệnh ngay tại màn hình chat

3. Hướng dẫn hủy và sửa lệnh trên SmartRobo

a. Huỷ/ sửa từng lệnh:

Khách hàng nhấn vào nút hủy/sửa tương ứng tại lệnh muốn hủy/sửa tại màn hình trạng thái lệnh. Hệ thống sẽ hướng dẫn thao tác các bước rất đơn giản, khách hàng chỉ cần thực hiện theo hướng dẫn để hủy/sửa lệnh.

huỷ/ sửa lệnh trên SmartRobo

b. Huỷ toàn bộ lệnh

Khách hàng nhấn vào nút Hủy tất cả lệnh trên menu chính hoặc gõ yêu cầu Hủy tất cả lệnh/hủy toàn bộ lệnh tại màn hình chat. Hệ thống sẽ thực hiện hủy toàn bộ các lệnh có thể hủy trên hệ thống.

huỷ toàn bộ lệnh trên SmartRobo

Xem thêm: Hướng dẫn tra cứu số dư tiền và chứng khoán trên Smart Robo