Hướng dẫn đặt lệnh phái sinh trên web SmartPro

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, màn hình chính hiển thị như hình bên dưới:

đặt lệnh trên web SmartPro

Trong đó:

 • Bảng giá giao dịch:
  • Hiển thị thông tin 03 giá đặt mua và đặt bán tốt nhất đang có trên thị trường, thông tin giá khớp lệnh.
  • Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ hiển thị 10 giá giao dịch tốt nhất đang có trên thị trường.
 • Biểu đồ kỹ thuật:
  • Hỗ trợ khách hàng xem biểu đồ kỹ thuật với các khung giờ 1 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 60 phút, 01 ngày, 01 tuần và 01 tháng.
  • Khách hàng có thể vẽ biểu đồ kỹ thuật với các công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật.
 • Tài sản: Hiển thị thông tin tài sản của khách hàng với những thông số cơ bản như: Tổng tài sản, tiền mặt, tiền ký quỹ tại VSD, phí giao dịch, lãi lỗ cập nhật theo dữ liệu thị trường…
 • Đặt lệnh và cài đặt

Các cách để đặt lệnh trên hệ thống giao dịch SmartPro (phiên bản web):

1. Đặt lệnh trên màn hình đặt lệnh

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống https://smartpro.vps.com.vn/v1/

Bước 2: Nhập thông tin lệnh vào màn hình đặt lệnh gồm:

 • chứng khoán: Mã chứng khoán phái sinh giao dịch
 • Lựa chọn Lệnh thường hoặc lệnh điều kiện
 • Chọn loại lệnh hoặc nhập giá muốn đặt mua/bán. Nhà đầu tư cũng có thể click vào nút để chuyển sang trạng thái giá đặt tự nhảy theo giá thị trường.
 • Số hợp đồng: Số lượng hợp đồng đặt MUA / BÁN
đặt lệnh trên mèn hình đặt lệnh web SmartPro

Bước 3: Nhấn chọn SHORT để BÁN, nhấn LONG để thực hiện MUA, hệ thống hiển thị màn hình Xác nhận lệnh đặt.

màn hình xác nhận đặt lệnh

Bước 4: Nhập mã PIN và nhấn XÁC NHẬN, màn hình gửi thông báo xác nhận lệnh đặt thành công.

Để hủy lệnh, Khách hàng nhấn nút HỦY.

*Lưu ý: Khách hàng có thể tích vào mục LƯU PIN để bỏ qua bước nhập mã PIN trong các giao dịch đặt lệnh sau ở phiên đăng nhập đó.

2. Đặt lệnh trên bảng giá giao dịch

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống https://smartpro.vps.com.vn/v1/

Bước 2: Click đúp vào mức giá khách hàng muốn đặt trên Bảng giá phái sinh, hệ thống hiển thị thông tin mã hợp đồng, giá đặt bên màn hình đặt lệnh.

đặt lệnh trên bảng giá giao dịch web SmartPro

Bước 3: Nhập số lượng hợp đồng vào màn hình đặt lệnh. Nhấn chọn SHORT để BÁN, nhấn LONG để thực hiện MUA, hệ thống hiển thị màn hình xác nhận lệnh đặt.

màn hình xác nhận đặt lệnh SmartPro

Bước 4: Nhập mã PIN và nhấn XÁC NHẬN, màn hình gửi thông báo xác nhận lệnh đặt thành công.

Xem thêm: Hướng dẫn tra cứu lệnh, sửa lệnh và huỷ lệnh trên web SmartPro