Hướng dẫn đổi tài khoản hiển thị trên app SmartOne

Để chuyển đổi tài khoản hiển thị trên SmartOne, khách hàng thao tác như sau:

Bước 1: Khách hàng đăng nhập tài khoản trên ứng dụng SmartOne theo hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, khách hàng nhấn vào phần hiển thị số tài khoản ở góc trên cùng bên phải màn hình.

Hướng dẫn đổi tài khoản hiển thị trên app SmartOne

Bước 3: Khách hàng đổi sang tài khoản hiển thị phù hợp

đổi tài khoản hiển thị trên app SmartOne

Xem thêm: Hướng dẫn đặt lệnh và giao dịch phái sinh HĐTL trên app SmartOne

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: