Hướng dẫn đóng phòng vệ và tra cứu lịch sử phòng vệ trên app VPS SmartOne

1. Đóng phòng vệ

Tính năng đóng phòng vệ được sử dụng khi nhà đầu tư muốn dừng công cụ bảo vệ danh mục đầu tư cổ phiếu. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn Đóng phòng vệ tại màn hình Hedging Tool

Bước 2: Chọn Đóng phòng vệ

Bước 3: Kiểm tra thông tin và xác nhận với các giao dịch sẽ thực hiện.

Bước 4: Theo dõi trạng thái đóng phòng vệ tại màn hình trang chủ của Hedging tool.

2. Tra cứu lịch sử thay đổi phòng vệ

Để tra cứu lịch sử thay đổi phòng vệ, nhà đầu tư truy cập Hedging Too, chọn “Lịch sử” và các trường lọc theo nhu cầu tra cứu.

tra cứu lịch sử thay đổi phòng vệ

3. Theo dõi biểu đồ biến động tỷ lệ phòng vệ

Tại màn hình Theo dõi tỷ lệ phòng vệ lựa chọn khoảng thời gian theo dõi theo nhu cầu

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn cơ hội đầu tư và điểm mua/điểm bán hiệu quả nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636