Hướng dẫn giao dịch

Hướng dẫn đóng phòng vệ và tra cứu lịch sử phòng vệ trên app VPS SmartOne

1. Đóng phòng vệ Tính năng đóng phòng vệ được sử dụng khi nhà đầu tư muốn dừng công cụ bảo vệ danh…
ĐỌC TIẾP

Hướng dẫn thay đổi tỷ lệ phòng vệ trên app Vps SmartOne

Tính năng thay đổi tỷ lệ phòng vệ được sử dụng khi nhà đầu tư muốn thay đổi nguyên tắc phòng vệ. Để…
ĐỌC TIẾP

Hướng dẫn kích hoạt phòng vệ trên app VPS SmartOne

Kích hoạt phòng vệ được sử dụng khi nhà đầu tư muốn bảo vệ danh mục đầu tư cổ phiếu. Để kích hoạt…
ĐỌC TIẾP

Công cụ Hedging (phòng vệ) VPS là gì? Thuật ngữ và nguyên tắc phòng vệ

Công cụ Hedging (phòng vệ) tại VPS SmartOne là gì?  Hedging tool (Công cụ phòng vệ) là tính năng giúp nhà đầu tư…
ĐỌC TIẾP

Khi nào thì bị gọi ký quỹ (call margin) và bán giải chấp tại VPS?

Giao dịch ký quỹ (margin) tại VPS cho phép nhà đầu tư vay thêm tiền để mua cổ phiếu. Nhà đầu tư sử…
ĐỌC TIẾP

Quản lý tài khoản phái sinh trên app SmartOne

https://youtu.be/xF0OCPRqqJ4 Để xem thông tin về tài khoản, khách hàng vào phần menu  và chọn Quản lý tài khoản. Màn hình Quản lý…
ĐỌC TIẾP

Hướng dẫn sử dụng tính năng tra cứu phái sinh trên app SmartOne

https://youtu.be/pob0qd8F_iE Để tra cứu phái sinh, khách hàng truy cập Phái sinh > chọn biểu tượng menu  và bấm Tra cứu. Mục Tra cứu bao…
ĐỌC TIẾP

Hướng dẫn cài đặt lệnh phái sinh trên app SmartOne

Khách hàng truy cập menu  và chọn Cài đặt để thực hiện các thao tác sau: Lưu ý: Cài đặt khối lượng, cài đặt…
ĐỌC TIẾP

Danh sách lệnh chờ khớp trên app VPS SmartOne

Khách hàng có thể theo dõi nhanh danh sách các lệnh ở trạng thái Chờ khớp tại màn hình trang chủ Phái sinh…
ĐỌC TIẾP

Xem thông tin thị trường phái sinh trên app VPS SmartOne

Mã hợp đồng VN30F1M được mặc định hiển thị khi khách hàng đăng nhập ứng dụng và chọn Phái sinh. Để thay đổi…
ĐỌC TIẾP
error: Content is protected !!