Hướng dẫn khôi phục mật khẩu trên app SmartOne

Để khôi phục mật khẩu trên app SmartOne, khách hàng làm theo các bước hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Tại màn hình đăng nhập chính, khách hàng nhấn vào Quên mật khẩu.

Bước 2: Khách hàng điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu sau đó chọn Tiếp tục.

khôi phục mật khẩu trên app SmartOne

Bước 3: Nhập mã xác thực OTP và nhấn Xác nhận.

Hướng dẫn khôi phục mật khẩu đăng nhập app SmartOne

Bước 4: Thực hiện thành công, hệ thống sẽ hiện ra thông báo và gửi mật khẩu đăng nhập mới vào Email của Khách hàng.

Khách hàng quay lại ứng dụng, đăng nhập vào hệ thống bằng mật khẩu mới gửi trong mail và thay đổi mật khẩu sau đó.

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký Smart OTP trên app SmartOne