Kiểm tra trạng thái lệnh phái sinh trên web SmartOne

Bước 1: Khách hàng vào phần Giao dịch và nhấn chọn Trạng thái lệnh.

trạng thái lệnh

Bước 2: Click vào tab Danh sách lệnh trong ngày

lọc theo trạng thái lệnh

Bước 3: Nhập thông tin tìm kiếm theo điều kiện:

  • Lọc theo trạng thái: Tất cả, chờ khớp, khớp , khớp 1 phần, khớp 1 phần đã huỷ, đã huỷ
  • Lọc theo lệnh: Internet, Broker, SmartOne, SmartRobo, Hometrade,…

*Lưu ý:

  • Bấm  để hiển thị thông tin chi tiết khớp lệnh.

Chú thích các trạng thái lệnh:

chú thích các trạng thái lệnh

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng lệnh NETOFF trên web SmartOne