Hướng dẫn lập và rút với sản phẩm MM trên app SmartOne

Money Market (hay còn gọi là MM) – là sản phẩm hỗ trợ nhà đầu tư tối ưu hoá nguồn tiền nhàn rỗi trong ngắn hạn với các tính năng ưu việt.

Cách lập một giao dịch MM 

Bước 1: Sau khi truy cập vào màn hình chính của ứng dụng SmartOne, nhà đầu tư nhấn vào biểu tượng Money Market góc phải phía trên màn hình. 

Bước 2: Tại đây, nhà đầu tư nhập các thông tin đầu tư bao gồm:

 • Tổng số tiền đầu tư 
 • Ngày kết thúc
cách lập giao dịch MM

*Lưu ý: 

 • Số tiền tối thiểu của 1 giao dịch MM đang được quy định là 100,000/giao dịch. Tổng giá trị các giao dịch MM không vượt quá 50 tỷ đồng/1 khách hàng/1 ngày.
 • Kỳ hạn đầu tư tối thiểu là 2 ngày 
 • Thời gian lập giao dịch MM: 8:05 – 17:00, từ T2-T6

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin trên, hệ thống sẽ tự động tính toán và đưa ra mức tỷ suất lợi tức sau thuế và lợi tức dự kiến. 

Bước 3: Nhà đầu tư nhấn Tiếp tục để chuyển sang màn hình xác nhận thông tin.

Với tài khoản giao dịch lần đầu trên tài khoản SmartOne, nhà đầu tư sẽ cần ký hợp đồng khung – Hợp đồng tối ưu hoá nguồn vốn.

Sau khi xem nội dung và đồng ý với các điều kiện, điều khoản trên hợp đồng, nhà đầu tư kiểm tra lại các thông tin giao dịch (đã nhập ở bước trước).

Xác nhận thông tin

Nếu các thông tin này đã chính xác, nhà đầu tư nhấn nút Xác nhận.

Bước 4: Nhà đầu tư nhập mã OTP được gửi đến điện thoại (hoặc nhập PIN SmartOTP đối với nhà đầu tư đã đăng ký SmartOTP) để để xác nhận giao dịch.

Nhập mã PIN

Các giao dịch MM sau khi được lập xong sẽ được lưu tại màn hình Danh mục. Tại đây, nhà đầu tư sẽ nhìn thấy thông tin của các giao dịch MM đã lập bao gồm:

 • Số đề nghị lập giao dịch
 • Số tiền đầu tư ban đầu
 • Số tiền đã rút
 • Số tiền còn lại
 • Tỷ suất lợi tức (%/năm)
 • Lợi tức dự kiến
 • Ngày kết thúc
 • Trạng thái

Hướng dẫn các thao tác rút vốn với sản phẩm MM

Sản phẩm MM cho phép nhà đầu tư rút vốn linh hoạt, rút vốn trước hạn.

Bước 1: Để thao tác, nhà đầu tư nhấn vào nút Rút vốn của giao dịch trên màn hình danh mục. 

Bước 2: Nhập số tiền gốc muốn rút. Nhà đầu tư có thể rút 1 phần hoặc rút toàn bộ số tiền. 

Bước 3: Sau khi nhập xong, hệ thống sẽ hiện ra các thông tin chi tiết bao gồm: 

 • Tỷ xuất lợi tức khi thực hiện rút trước hạn 
 • Số tiền thực nhận sau thuế
 • Số tiền còn lại 
 • Tài khoản nhận tiền. 

Kiểm tra các thông tin và nhấn Xác nhận

Bước 4: Hiển thị màn hình giao dịch thành công. 

Hướng dẫn xác nhận yêu cầu giao dịch

Bước 1: Màn hình xác nhận hiển thị các giao dịch được Cán bộ Tư vấn khởi tạo

Bước 2: Khách hàng có thể “Xác nhận” và “Từ chối” giao dịch.

Bước 3: Thông báo giao dịch thành công.