Xem số dư chứng khoán và tiền trên app SmartOne

1. Xem số dư chứng khoán

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ, Quý khách nhấn vào mục Cổ phiếu

Bước 2: Tại trang Chứng khoán, Quý khách vào Danh mục chọn Tài sản, sau đó vào Số dư chứng khoán.

Hệ thống sẽ hiển thị danh mục đầu tư gồm các thông tin: Mã chứng khoán, giá trung bình, giá thị trường, khối lượng, lãi/lỗ.

xem số dư chứng khoán

2. Xem số dư tiền

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ, Quý khách nhấn vào mục Cổ phiếu hoặc biểu tượng  ở thanh công cụ cuối trang màn hình.

Bước 2: Tại trang Chứng khoán, Quý khách vào Danh mục chọn Tài sản, sau đó vào Số dư tiền.

Hệ thống cho phép Quý khách theo dõi số dư tiền chi tiết trên tài khoản bao gồm: Tiền có thể mua, tiền có thể rút, tiền chờ thanh toán (T0, T1), tiền bán chờ về (T0, T1), tiền có thể ứng.

Ngoài ra hệ thống cho phép khách hàng mua, rút tiền, ứng tiền ngay tại danh mục bằng cách nhấn vào nút tương ứng trên danh mục.

xem số dư tiền

Xem thêm: Hướng dẫn xem sao kê tháng trên app SmartOne