Hướng dẫn sao kê tiền trên web SmartPro

Chức năng Sao kê tiền trên web SmartPro cho phép khách hàng tra cứu chi tiết số dư tiền trên tài khoản chứng khoán phái sinh tại VPS, tài khoản ký quỹ tại VSD, sao kê lãi/lỗ và sao kê phí/thuế. Khách hàng có thể lựa chọn chức năng Sao kê tiền ngay trên thanh menu.

sao kê tiền trên web SmartPro

1. Số dư tiền tại VPS

Để xem số dư tiền tại VPS, khách hàng chọn tab Số dư tại VPS.

*Lưu ý: Để xem dữ liệu trong quá khứ, khách hàng chọn thời gian xem từ ngày đến ngày trong quá khứ và nhấn Tìm kiếm.

2. Số dư tại tại VSD

Để xem lịch sử giao dịch tiền tại VSD, khách hàng chọn tab Số dư tại VSD

*Lưu ý: Để xem dữ liệu quá khứ, khách hàng chọn thời gian từ ngày đến ngày và nhấn Tìm kiếm.

3. Sao kê lãi/lỗ

Khách hàng chọn tab Sao kê lãi/lỗ để xem phát sinh lãi/lỗ trong giao dịch .

*Lưu ý: Để xem dữ liệu qúa khứ, khách hàng chọn thời gian từ ngày đến ngày và nhấn Tìm kiếm.

4. Sao kê phí/ thuế

Để tra cứu phí giao dịch/thuế tại VPS, khách hàng chọn tab phí giao dịch Sao kê phí thuế. Chọn thời gian xem từ ngày đến ngày và nhấn Tìm kiếm.

Xem thêm: Hướng dẫn cập nhật danh mục tài sản trên SmartPro