Hướng dẫn sử dụng lệnh điều kiện cơ sở Stop Loss/Take Profit 

1. Lệnh Stop Loss/Take Profit là gì? 

Stop Loss/Take Profit  (SL/TP – Lệnh chốt lời/cắt lỗ) là lệnh mua mới cổ phiếu kèm điều kiện bán chứng khoán nhằm bảo toàn lợi nhuận hoặc giới hạn rủi ro có thể chấp nhận của nhà đầu tư.

Lệnh SL/TP bao gồm tổ hợp các lệnh: 

 • Lệnh gốc: là lệnh mua mới cổ phiếu. Lệnh gốc sẽ là cơ sở để sinh ra các lệnh điều kiện đi kèm (chốt lời/cắt lỗ). 
 • Lệnh chốt lời (Take Profit): là lệnh bán để chốt lời theo kỳ vọng của NĐT.
 • Lệnh cắt lỗ (Stop Loss): là lệnh bán để cắt lỗ trong trường hợp diễn biến thị trường xấu. 

*Lưu ý:

 • Nhà đầu tư có thể cài đặt 2 chiều chốt lời và cắt lỗ hoặc chỉ cài đặt 1 chiều chốt lời hoặc cắt lỗ.
 • Khi lệnh gốc khớp nhiều lần sẽ sinh nhiều lệnh chốt lời/cắt lỗ tương ứng với từng lần khớp lệnh của lệnh gốc. 
 • Trường hợp nhà đầu tư cài đặt 2 chiều: Khi lệnh gốc khớp, hệ thống sẽ sinh lệnh chốt lời và cắt lỗ theo tham số cài đặt. 

2. Lệnh Stop Loss/Take Profit bao gồm các thông tin sau: 

 • Giá đặt: Là mức giá cổ phiếu nhà đầu tư đặt để thực hiện mua với lệnh gốc. 
 • Khối lượng: là khối lượng cổ phiếu muốn mua với lệnh gốc
 • Giá chốt lời: Là giá cổ phiếu đặt bán để chốt lời
 • Giá cắt lỗ: Là giá cổ phiếu đặt bán để cắt lỗ
 • Biên độ giá: Là khoảng giảm, tính trên giá cắt lỗ đã thiết lập, nhằm điều chỉnh giá cắt lỗ để tăng khả năng khớp của lệnh cắt lỗ khi thị trường có diễn biến xấu.
 • Ngày bắt đầu: Là ngày bắt đầu có hiệu lực của lệnh
 • Ngày kết thúc: Là ngày cuối cùng có hiệu lực của lệnh
lệnh Stop loss/Take profit

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn cơ hội đầu tư và điểm mua/điểm bán hiệu quả nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636


3. Nguyên tắc giao dịch

a. Đặt lệnh 

 • Lệnh SL/TP chỉ được đặt trong khoảng thời gian từ 08h30 – 15h00 các ngày giao dịch.
 • Giá đặt lệnh gốc là giá LO, MP/MAK/MTL/ MOK/ATO/ATC không đặt giá PLO.
 • Giá chốt lời/cắt lỗ là giá LO.
 • Giá cắt lỗ điều chỉnh phải thỏa mãn quy định về bước giá của Sở giao dịch. 
 • NĐT có thể đặt 2 chiều chốt lời &cắt lỗ hoặc 1 chiều (chốt lời hoặc cắt lỗ). 
 • Biên độ cắt lỗ chỉ áp dụng khi nhập giá cắt lỗ.
 • Ngày kết thúc không được quá 30 ngày kể từ ngày đặt lệnh. 

b. Hủy/sửa lệnh 

 • Lệnh gốc chỉ được hủy, không đươc sửa. Khi hủy lệnh gốc thì lệnh điều kiện SL/TP kèm theo sẽ hết hiệu lực 
 • Lệnh điều kiện SL/TP được phép sửa Giá chốt lời/cắt lỗ, Biên độ cắt lỗ khi lệnh ở trạng thái Chờ kích hoạt. Không cho phép sửa khối lượng. 
 • Lệnh SL/TP được hủy khi ở trạng thái Chờ kích hoạt. 
 • Lệnh con được sinh ra từ lệnh điều kiện được Hủy/Sửa giống như lệnh thường. 

4. Ví dụ minh hoạ

Nhà đầu tư đặt lệnh mua HPG giá 33, khối lượng 2000 cổ phiếu.

Nhà đầu tư muốn chốt lời khi giá thị trường lên 37, cắt lỗ khi thị trường xuống 33 và biên độ cắt lỗ là 1 (giá cắt lỗ điều chỉnh = 33 -1 = 32)

Nếu lệnh gốc khớp hết 2000 cổ phiếu, hệ thống sẽ sinh cặp lệnh điều kiện theo thông số nhà đầu tư cài đặt:

 • Lệnh chốt lời: Bán giá 37 khối lượng 2000, điều kiện kích hoạt ≥ 37
 • Lệnh cắt lỗ: Bán giá 32, khối lượng 2000, điều kiện kích hoạt ≤ 33

Trường hợp 1: Thị trường diễn biến tăng điểm theo kỳ vọng

Thời điểmGiá thị trườngLệnh Take ProfitLệnh Stop Loss
1343733
235
335
436
537Kích hoạtHuỷ lệnh
638  

Trường hợp 2: Thị trường diễn biến giảm điểm trái kỳ vọng ban đầu của nhà đầu tư. Lệnh Cắt lỗ sẽ được kích hoạt (giá cắt lỗ điều chỉnh = 33 – 1 = 32)

Thời điểmGiá thị trườngLệnh Take ProfitLệnh Stop Loss
1343733
235
334
434
533Huỷ lệnhKích hoạt
632  

5. Cách đặt lệnh điều kiện Stop Loss/Take Profit trên app VPS SmartOne

Bước 1: Tại màn hình chính của app VPS SmartOne, chọn mục Cổ phiếu

Bước 2: Nhấn chọn Mua

Bước 3: Tại giao diện đặt lệnh, chọn lệnh Stop Loss/Take Profit tại mục Lệnh điều kiện

Hướng dẫn đặt lệnh Stop loss/Take profit trên app VPS SmartOne

Bước 4: Nhập các trường thông tin và nhấn Đặt lệnh
Bước 5: Màn hình xác nhận lệnh hiện ra, nhà đầu tư kiểm tra lại thông tin và ấn Xác nhận để hoàn tất đặt lệnh.
Bước 6: Sau khi đặt lệnh thành công, nhà đầu tư có thể theo dõi lệnh gốc tại Sổ lệnh thường và Lệnh điều kiện Stop loss/Take profit tại sổ Lệnh điều kiện.