Hướng dẫn sử dụng Lệnh điều kiện cơ sở TCO

1. Lệnh điều kiện cơ sở TCO là gì?

TCO (Time Conditional Order – Lệnh đặt trước ngày) là lệnh mua/bán với số lượng và giá xác định trước, được đặt trước phiên giao dịch từ 01 đến nhiều ngày cho đến khi lệnh được khớp hết hoặc bị huỷ. 

Đặc điểm của lệnh TCO:

 • Tự động kích hoạt đặt lệnh mua/bán khi giá đặt nằm trong khoảng trần sàn của phiên giao dịch.
 • Lệnh có thể được kích hoạt nhiều ngày liên tiếp cho đến khi lệnh được khớp hết hoặc bị huỷ.
 • Thời gian hiệu lực tối đa của lệnh TCO là 30 ngày.
 • Trường hợp có sự kiện quyền ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, tại trước ngày giao dịch không hưởng quyền, các lệnh TCO chưa hết hiệu lực sẽ bị huỷ.

Lệnh TCO bao gồm các thông tin sau:

 • Giá đặt: Mức giá nhà đầu tư đặt để thực hiện giao dịch.
 • Khối lượng: Khối lượng muốn giao dịch.
 • Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu có hiệu lực của lệnh. 
 • Ngày kết thúc: Ngày hiệu lực cuối cùng của lệnh.
lệnh điều kiện TCO

2. Nguyên tắc giao dịch

a. Đặt lệnh TCO

 • Giá đặt lệnh TCO là giá LO, không đặt được các giá thị trường. 
 • Lệnh TCO có thể đặt ở tất cả các phiên giao dịch và ngoài giờ. 
 • Ngày kết thúc không được quá 30 ngày kể từ ngày đặt lệnh

b. Huỷ/sửa lệnh TCO

Nhà đầu tư chỉ có thể huỷ lệnh (đối với cả lệnh gốc và lệnh con), không thể sửa lệnh với lệnh gốc TCO và lệnh con được sinh ra từ lệnh gốc. Trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu thay đổi thông tin lệnh, nhà đầu tư vui lòng huỷ lệnh cũ và đặt lệnh mới thay thế.

3. Ví dụ minh hoạ

Nhà đầu tư đang có 2,000 cổ phiếu ACB trong tài khoản. Nhà đầu tư muốn chốt lời ACB với giá 34 trong khoảng 10 ngày tới.

Khi đó nhà đầu tư sẽ đặt lệnh Bán cổ phiếu ACB khối lượng 2,000 với giá 34 trong khoảng từ ngày 09/02/2022 đến ngày 19/2/2022.

Đến đầu ngày 09/02/2022, hệ thống sẽ kiểm tra, nếu giá 34 thoả mãn trong biên độ trần sàn thì hệ thống sẽ sinh lệnh Bán 2,000 ACB với giá 34 vào hệ thống.

Nếu lệnh con sinh ra trong ngày không khớp được thì lệnh con sẽ bị huỷ vào cuối ngày giao dịch. Vào đầu mỗi ngày giao dịch tiếp theo từ 10/02/2022 đến ngày 19/02/2022 hệ thống sẽ sinh lệnh vào hệ thống với giá đặt lệnh 34 và khối lượng bằng với khối lượng còn chưa khớp. 

4. Cách đặt lệnh điều kiện cơ bản TCO tại VPS

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh TCO trên cả 3 kênh giao dịch của VPS gồm:

a. Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện cơ sở TCO trên app VPS SmartOne

Bước 1: Sau khi đăng nhập ứng dụng VPS SmartOne, khách hàng chọn Cổ phiếu.

Bước 2: Nhấn chọn Mua/Bán.

Bước 3: Tại giao diện đặt lệnh, chọn tab Lệnh điều kiện -> TCO

Bước 4: Nhập đầy đủ các thông tin gồm: Giá đặt, khối lượng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc. Nhấn Đặt lệnh.

Bước 5: Kiểm tra thông tin đặt lệnh và nhấn Xác nhận để hoàn tất quá trình đặt lệnh.

Bước 6: Sau khi đặt lệnh TCO thành công, nhà đầu tư có thể theo dõi lệnh tại Sổ lệnh -> Tab Lệnh điều kiện để thực hiện tra cứu. 

b. Hướng dẫn đặt lệnh Stop order trên app VPS SmartOne

Bước 1: Đăng nhập https://smartone.vps.com.vn

Bước 2: Nhấn chọn Mua/Bán.

Bước 3: Chọn lệnh điều kiện -> Loại lệnh: TCO

Bước 4: Nhập mã chứng khoán cần mua/bán và điền đầy đủ các thông tin: Giá đặt, khối lượng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc. Sau đó nhấn Đặt.

Bước 5: Kiểm tra thông tin đặt lệnh và nhấn Xác nhận để hoàn tất quá trình đặt lệnh.

Bước 6: Sau khi đặt lệnh TCO thành công, nhà đầu tư có thể theo dõi lệnh tại Danh sách lệnh điều kiện với trạng thái “Chờ kích hoạt”.

Chào các bạn, tôi là Đỗ Hoàng Quân. Tôi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2007. Trải qua nhiều chu kỳ, tôi am hiểu quy luật vận động của thị trường và xây dựng cho mình những nguyên tắc quan trọng để có thể kiếm tiền bền vững trên thị trường chứng khoán. Tìm hiểu thêm về tôi tại đây.

anh Quan

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán

Tham gia nhóm Zalo tư vấn đầu tư Miễn phí

Mở app Zalo, scan để tham gia nhóm tư vấn của E-Broker hoặc kết bạn với admin qua SĐT 0981 333 743

Đọc nhiều nhất

Chuyên mục