Hướng dẫn sử dụng Lệnh điều kiện cơ sở Trailing Stop 

1. Lệnh Trailing Stop là gì? 

Trailing Stop (Lệnh xu hướng) là lệnh Mua/Bán với giá đặt Mua/Bán được tự động điều chỉnh để bám sát xu thế giảm/tăng của thị trường, giúp nhà đầu tư đạt được mức giá tối ưu nhất trong khoảng kỳ vọng.

Trailing Stop gồm 2 loại lệnh là: Trailing Stop Buy và Trailing Stop Sell

a. Trailing Stop BUY

Là lệnh Mua với giá mua được tự động điều chỉnh giảm xuống bám sát xu thế giảm của thị trường để đạt mức giá tối ưu nhất. 

 • Khi giá thị trường giảm, giá kích hoạt sẽ giảm một khoảng bằng đúng một lượng bằng biên trượt giá (giá kích hoạt = giá thị trường + biên trượt giá) mỗi khi giá thị trường tạo đáy từ khi đặt lệnh.
 • Khi giá thị trường tăng, giá kích hoạt không thay đổi. 
 • Khi thị trường biến động đến khi giá thị trường ≥ giá kích hoạt thì lệnh sẽ được đẩy vào hệ thống. Lệnh được đẩy vào với giá đặt được tính theo công thức: 

Giá đặt = Giá thị trường tại thời điểm kích hoạt + Biên độ giá

b. Trailing Stop SELL

Là lệnh Bán với giá bán được tự động điều chỉnh tăng lên bám sát xu thế tăng của thị trường để đạt được mức giá bán tối ưu nhất.

 • Khi giá thị trường tăng, giá kích hoạt sẽ tăng một khoảng bằng đúng biên trượt giá (giá kích hoạt = giá thị trường – biên trượt giá) mỗi khi thị trường tạo đỉnh kể từ khi đặt lệnh.
 • Khi giá thị trường giảm, giá kích hoạt không thay đổi.
 • Khi thị trường biến động đến khi giá thị trường ≤ giá kích hoạt thì lệnh được đẩy vào hệ thống. Lệnh được đẩy vào với giá đặt theo công thức:
  Giá đặt = Giá thị trường tại thời điểm kích hoạt – Biên độ giá. 

2. Đặc điểm của lệnh Trailing Stop

 • Tự động đặt lệnh mua/bán khi giá thị trường của cổ phiếu thỏa mãn điều kiện kích hoạt để bắt đáy hoặc chốt lời với giá tốt nhất.
 • Lệnh được kích hoạt duy nhất một lần trong thời gian hiệu lực.
 • Thời gian hiệu lực tối đa của lệnh là 30 ngày.
 • Trường hợp có sự kiện quyền trên mã chứng khoán đặt lệnh, trước ngày giao dịch không hưởng quyền hệ thống sẽ hủy các lệnh điều kiện tương ứng chưa hết hiệu lực. 

3. Lệnh Trailing Stop bao gồm các thông tin sau:

 • Khối lượng: Là khối lượng chứng khoán muốn giao dịch. 
 • Biên trượt giá (Biên trượt): Là khoảng chênh lệch từ giá thấp nhất của thị trường tại thời điểm xác định tới điểm Mua hoặc từ giá cao nhất của thị trường tại thời điểm xác định tới điểm Bán. 
 • Biên độ giá: Là số chênh lệch giữa giá đặt lệnh so với giá thị trường tại thời điểm lệnh được kích hoạt (nhằm tăng khả năng được khớp của lệnh). 
 • Ngày kết thúc: Là ngày cuối cùng có hiệu lực của lệnh. 
lệnh Trailing Stop bao gồm các thông tin gì

4. Nguyên tắc giao dịch

a. Đặt lệnh

 • Biên trượt giá phải là giá trị lớn hơn 0 và thỏa mãn quy định về bước giá của Sở giao dịch. 
 • Biên độ giá phải thỏa mãn quy định về bước giá của Sở giao dịch, hoặc có thể để trống.
 • Ngày kết thúc không được quá 30 ngày kể từ ngày đặt lệnh. 

b. Hủy/sửa lệnh 

 • Lệnh Trailing Stop cho phép hủy ở tất cả các phiên khi ở trạng thái Chờ kích hoạt. 
 • Lệnh Traiing Stop không cho Sửa.
 • Lệnh con được sinh ra từ lệnh điều kiện được Hủy/Sửa giống như lệnh thường. 

5. Ví dụ minh hoạ

Lệnh Bán xu hướng (Trailing Stop Sell) 

Hiện tại giá của cổ phiếu HPG đang giao dịch tại mức giá 33. Giả sử nhà đầu tư dự đoán thị trường sẽ tăng và mong muốn sẽ bán được cổ phiếu HPG với giá cao nhất có thể mà không có nhiều thời gian để theo dõi thị trường. Khi đó, nhà đầu tư sẽ đặt lệnh bán xu hướng với biên trượt là 1, biên độ giá đặt là 1. 

Thời điểm123456
Giá thị trường333435353433
Biên trượt giá111111
Giá kích hoạt323334343434
Lệnh Trailing StopKích hoạt
 • Giá kích hoạt ban đầu = Giá thị trường – Biên trượt giá = 32
 • Khi giá thị trường tăng điểm, giá kích hoạt sẽ biến động theo giá thị trường
 • Khi thị trường giảm điểm nhưng chưa thiết lập đỉnh mới, giá kích hoạt đi ngang
 • Lệnh sẽ được kích hoạt khi Giá thị trường cắt xuống đường Giá kích hoạt. Ở ví dụ này, khi giá thị trường đạt 34 điểm thì lệnh sẽ được kích hoạt với giá đặt là 34 – 1 = 33

6. Cách đặt lệnh điều kiện Trailing Stop trên app VPS SmartOne

Bước 1: Tại màn hình chính của app VPS SmartOne, chọn mục Cổ phiếu

Bước 2: Nhấn chọn “Mua/Bán”

Bước 3: Tại giao diện đặt lệnh, chọn lệnh Trailing Stop tại mục Lệnh điều kiện

Hướng dẫn đặt lệnh Trailing Stop trên app VPS SmartOne

Bước 4: Nhập các trường thông tin và nhấn Đặt lệnh

Bước 5: Màn hình xác nhận lệnh hiện ra, nhà đầu tư kiểm tra lại thông tin và ấn “Xác nhận” để hoàn tất đặt lệnh.

Bước 6: Sau khi đặt lệnh thành công, nhà đầu tư có thể theo dõi lệnh tại Sổ lệnh/Lệnh điều kiện. Nhấn Xem chi tiết để xem thông tin lệnh sau khi kích hoạt.