Hướng dẫn sử dụng tính năng tra cứu phái sinh trên app SmartOne

Để tra cứu phái sinh, khách hàng truy cập menu  và chọn mục Tra cứu.

Mục Tra cứu bao gồm 3 nội dung chính:

  • Thị trường: Các thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán, hỗ trợ khách hàng đưa ra quyết định đặt lệnh.
  • Sổ lệnh: Tra cứu lệnh thường và lệnh điều kiện đã đặt.
  • Biểu phí: Biểu phí khi khách hàng thực hiện giao dịch phái sinh tại VPS.
tra cứu phái sinh

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: