Hướng dẫn thao tác trên Máy lọc cổ phiếu

Để tạo lập danh mục với Máy lọc cổ phiếu theo 20 tiêu chí, nhà đầu tư thao tác như sau:

Nhà đầu tư tiến hành lọc các tiêu chí theo giá trị hoặc theo điều kiện. 

Cách 1: Lọc theo giá trị

Bước 1: Chọn ngày muốn Tìm kiếm 

*Dữ liệu backtest có từ ngày 01/06/2021

Bước 2: Chọn tiêu chí muốn lọc bằng cách nhấn vào icon mũi tên xổ xuống  

Nhà đầu tư bấm vào nút Clear và nhập giá trị tìm kiếm vào ô search.

Bước 3: Tích vào box và nhấn OK

Nhà đầu tư thực hiện tương tự với các tiêu chí muốn lọc.

Bước 4: Hệ thống sẽ tự động trả về kết quả tìm kiếm.

*Lưu ý: 

*Trường hợp nhà đầu tư muốn reset trường đã lọc, chọn Select All và nhấn OK.

Cách 2: Lọc theo điều kiện

Bước 1: Chọn ngày muốn Tìm kiếm

*Dữ liệu backtest có từ ngày 01/06/2021

Bước 2: Chọn tiêu chí muốn lọc bằng cách nhấn vào icon mũi tên xổ xuống 

Nhà đầu tư bấm vào nút Clear và chọn điều kiện để lọc cổ phiếu.

Bước 3: Nhấn OK. Hệ thống sẽ tự động trả về kết quả theo điều kiện đặt ra.

Nhà đầu tư thực hiện tương tự với các tiêu chí muốn lọc.

*Lưu ý: 

Trường hợp nhà đầu tư muốn reset điều kiện đã đặt ra, chọn None với ô Filter by condition, nhấn Select All và OK.

Sử dụng máy lọc cổ phiếu tại đây: