Hướng dẫn thay đổi mã PIN trên web SmartOne

Các bước để thay đổi mật khẩu đặt lệnh (MÃ PIN) tài khoản chứng khoán trên web SmartOne

Bước 1: Tại màn hình chính, khách hàng vào mục Quản lý tài khoản và chọn Đổi mật khẩu đặt lệnh (PIN).

thay đổi mã PIN trên web SmartOne

Bước 2: Nhập các thông tin theo yêu cầu, sau đó nhấn Xác nhận

thay đổi mật khẩu đặt lệnh trên web SmartOne

Xem thêm: Hướng dẫn khôi phục mật khẩu trên web SmartOne