Hướng dẫn thay đổi thông tin tài khoản tại VPS

đào tạo chứng khoán online thực chiến

Để đảm bảo thông tin tài khoản luôn trùng khớp, khách hàng cần cập nhật với Công ty Chứng khoán trường hợp các thông tin cá nhân của khách hàng thay đổi như: Số Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước, ngày cấp, chữ ký…, 

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các thủ tục để thay đổi thông tin tài khoản chứng khoán:

1. Thay đổi thông tin tài khoản trên Smart One phiên bản web

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống SmartOne trên Web

Bước 2: Vào phần Quản lý tài khoản trên thanh menu và chọn Thông tin tài khoản.

thay đổi thông tin tài khoản tại VPS

Bước 3: Khách hàng nhấn vào nút Sửa

Khách hàng có thể cập nhật các thông tin:

  • Số CMT/ Hộ chiếu
  • Ngày cấp
  • Nơi cấp
  • Địa chỉ
  • Di động
  • Email

Bước 4: Nhập mã PIN, mã OTP và nhấn nút Chấp nhận

Lưu ý: Trường hợp khách hàng đăng ký sử dụng xác thực qua Smart OTP, vui lòng mở ứng dụng SmartOne để lấy số OTP.

VPS sẽ tiếp nhận và phối hợp với khách hàng để xác minh một số thông tin trước khi tiến hành các thay đổi theo đề nghị của khách hàng.

2. Thay đổi thông tin tài khoản trên Smart One phiên bản app

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng SmartOne 

Bước 2: Nhấn vào tên của khách hàng ở bên trái trên cùng của App và chọn Thông tin tài khoản.

Bước 3: Khách hàng nhấn vào nút Sửa để chỉnh sửa thông tin và nhấn Xác nhận

Bước 4: Nhập mã PIN và nhấn Xác nhận PIN

Xem thêm: