Cách tra cứu lãi lỗ đã thực hiện trên app SmartOne

Chi tiết các bước tra cứu lãi lỗ đã thực hiện trên app SmartOne:

Bước 1: Tại màn hình chính sau khi đăng nhập thành công, khách hàng nhấn vào Cổ phiểu, lựa chọn Danh mục > Lãi lỗ đã thực hiện.

Bước 2: Chọn khoảng thời gian muốn tra cứu tại ô: Từ ngày; Đến ngày hoặc của Ngày hiện tại và xem thông tin tại màn hình hiện ra.

tra cứu lãi lỗ trên app SmartOne

Xem thêm: Hướng dẫn ứng tiền trên app SmartOne