Tra cứu thông tin chỉ số và mã chứng khoán trên SmartRobo

Chi tiết các bước để tra cứu thông tin chỉ số và mã chứng khoán trên SmartRobo:

Bước 1: Khách hàng nhấn chọn Chỉ số, mã CK

tra cứu chỉ số

Bước 2: Khách hàng nhập mã chứng khoán cần tra cứu thông tin.

Hệ thống hỗ trợ khách hàng tra cứu thông tin thị trường (HOSE, HNX, UPCOM), thông tin mã chứng khoán (bao gồm cả cơ sở và phái sinh) ngay trên giao diện chat:

 • Thông tin thị trường bao gồm: Điểm chỉ số, Tăng giảm, % tăng giảm
 • Thông tin mã chứng khoán bao gồm:
 • Thông tin mã
  • Sàn giao dịch
  • Giá đang khớp
  • Tăng giảm
  • % tăng giảm
 • Dư mua, dư bán: hiển thị 3 giá mua tốt nhất, giá bán tốt nhất với khối lượng kèm theo

Khách hàng có thể đặt lệnh Mua/Bán bằng cách nhấn vào nút Mua/Bán tương ứng ngay khi tra cứu thông tin mã chứng khoán và làm theo hướng dẫn. SmartRobo sẽ hướng dẫn khách hàng thao tác từng bước.

*Chú ý: Nút Bán chỉ hiển thị khi tài khoản của khách hàng có mã chứng khoán đang tra cứu.

thông tin mua bán mã cổ phiếu

Xem thêm: Hướng dẫn đặt lệnh, theo dõi, huỷ và sửa lệnh trên SmartRobo