Tra cứu thông tin trạng thái tài khoản trên SmartRobo

Khách hàng có thể tra cứu nhanh thông tin về trạng thái tài khoản, tỷ lệ tài khoản của khách hàng trên từng tài khoản ngay trên giao diện chat bằng cách: 

– Chọn Trạng thái tài khoản tại menu chính

– Gõ yêu cầu tra cứu Trạng thái tài khoản ngay tại màn hình chat

tra cứu trạng thái tài khoản trên SmartRobo phiên bản web

page13image3426163136

Xem thêm: Hướng dẫn tra cứu thông tin khuyến nghị trên Smart Robo