Hướng dẫn truy cập và cài đặt thông báo Công cụ khuyến nghị FIT

1. Truy cập công cụ khuyến nghị FIT

Khách hàng có 2 cách để truy cập công cụ khuyến nghị FIT

Cách 1: Truy cập SmartOne Web và đăng nhập bằng tài khoản chứng khoán VPS.

Link đăng nhập SmartOneWeb: tại đây

truy cập Công cụ khuyến nghị FIT trên web SmartOne

Nếu chưa có tài khoản chứng khoán VPS, đăng ký miễn phí tại đây: mở tài khoản VPS với E-Broker

Cách 2: Truy cập SmartOne App và đăng nhập bằng tài khoản chứng khoán VPS

truy cập Công cụ khuyến nghị FIT trên app SmartOne

2. Cài đặt thông báo Công cụ khuyến nghị FIT trên app VPS SmartOne

Để bật/tắt thông báo Công cụ khuyên nghị FIT trên máy điện thoại, khách hàng làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập app VPS SmartOne trên điện thoại

Bước 2: Chọn Tin tức trong Chức năng nổi bật

Tin tức

Bước 3: Nhấn vào biểu tượng bánh xe răng cửa  ở góc trên cùng bên phải màn hình

Bước 4: Vuốt sang phải các phần thông báo trong  mục E-Broker Khuyến nghị đầu tư và nhấn Lưu

cài đặt thông báo

Bước 5: Hệ thống hiển thị thông báo Cập nhật cài đặt thành công.

cài đặt thông báo trên app VPS SmartOne

*Lưu ý: Khách hàng cần đồng thời cho phép nhận thông báo ứng dụng trên điện thoại bằng cách vào phần Setting trên điện thoại  -> chọn Notificaiton -> Lựa chọn ứng dụng SmartOne -> Vuốt sang phải để bật thông báo (Allow Notification)