Hướng dẫn ứng tiền trên web SmartOne

Chức năng ứng tiền trên web SmartOne cho phép khách hàng có thể ứng những khoản tiền mình bán chứng khoán đã khớp trong ngày hoặc 1 hoặc 2 ngày trước đó.

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào hệ thống VPS tại: https://smartone.vps.com.vn/

Bước 2: Tại giao diện màn hình chính, vào phần Tiện ích, chọn Ứng tiền.

ứng tiền trên web SmartOne

Bước 3: Khách hàng ấn vào mũi têntại ô Số tiền yêu cầu ứng trước. Hệ thống sẽ tự động tính ra Phí ứng tiền và Số tiền thực nhận.

hướng dẫn ứng trước tiền bán chứng khoán trên web SmartOne

Bước 4: Click vào nút Đồng ý, nhập mã PIN và nhấn Chấp nhận để hoàn thành quá trình yêu cầu một lệnh ứng tiền.

ứng trước tiền bán chứng khoán trên VPS SmartOne

Xem thêm: Hướng dẫn chuyển/ rút tiền trên web SmartOne