Hướng dẫn xác nhận lệnh trên web SmartOne

Để xác nhận lệnh đặt trên web SmartOne, khách hàng làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Tại giao diện màn hình chính, khách hàng vào mục Giao dịch, chọn Xác nhận lệnh.    

xác nhận lệnh đặt trên web SmartOne

Bước 2: Tích chọn vào ô vuông ở dòng lệnh cần xác nhận và nhấn Xác nhận các lệnh được chọn.

Hướng dẫn xác nhận lệnh trên web VPS SmartOne

Bước 3: Nhập mã PIN sau đó nhấn Chấp nhận.

Xem thêm: Hướng dẫn xem lịch sử đặt lệnh trên web SmartOne