Hướng dẫn xem lịch sử đặt lệnh trên app SmartOne

Để xem lịch sử đặt lệnh trên app SmartOne, khách hàng thao tác như sau:

Bước 1: Tại màn hình chính sau khi đăng nhập thành công, khách hàng nhấn vào Cổ phiếu, lựa chọn Sổ Lệnh > Lịch sử lệnh

Bước 2: Chọn khoảng thời gian muốn tra cứu. Khách hàng có thể xem theo toàn bộ mã hoặc theo từng mã chứng khoán cụ thể bằng cách nhập mã chứng khoán cần xem vào ô mã CK.

xem lịch sử đặt lệnh trên app SmartOne

Xem thêm: Hướng dẫn quản lý tài sản, xem số dư chứng khoán và tiền trên app SmartOne